Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Yves Coudron veuillez vous connecter et nous l'indiquer.

Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door de gemeente

Nous attendons que Yves Coudron lise la réponse récente et mette à jour les statuts.

Geachte Gemeente Ganshoren,

Kan u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen;
de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006,http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... )met het geheel van openbare instellingen (dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder Brussel stad of die onder zijn controle of toezicht valt)
Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006
Indien er nog geen verslag is voor al deze jaren, kunt u dan de gevraagde informatie sturen van de vijf laatste jaren? (2012 tot en met 2016)
Alvast bedankt.

Hoogachtend,
Yves Coudron (Het Nieuwsblad/De Standaard)

Geachte Gemeente Ganshoren,

Geef dit door aan de persoon die belast is met verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Ik vraag een herziening van mijn aanvraag 'Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door de gemeente' om informatie te bekomen van Gemeente Ganshoren.

Kan u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen;
de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006,http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... )met het geheel van openbare instellingen (dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder Brussel stad of die onder zijn controle of toezicht valt)
Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006
Indien er nog geen verslag is voor al deze jaren, kunt u dan de gevraagde informatie sturen van de vijf laatste jaren? (2012 tot en met 2016)
Alvast bedankt.

Een volledige historiek van mijn informatieaanvraag en alle correspondentie erover is beschikbaar op: http://transparencia.be/nl_BE/request/ma...

Hoogachtend,

Yves Coudron

D Oosterlynck Darline (GANSHOREN),

7 pièces jointes

Geachte,

Als bijlage gaan de overzichten van de vergoedingen voor de Burgemeester, Schepenen en Gemeenteraadsleden vanaf 2010.

Kan u hiermee verder?

Mvg,

Ganshoren - Secretariaat B

-----Message d'origine-----
De : Yves Coudron [mailto:[FOI #278 email]]
Envoyé : lundi 3 juillet 2017 20:01
À : <[adresse email]> Objet : Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door de gemeente

Geachte Gemeente Ganshoren,

Kan u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen; de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006,http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... )met het geheel van openbare instellingen (dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder Brussel stad of die onder zijn controle of toezicht valt) Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006 Indien er nog geen verslag is voor al deze jaren, kunt u dan de gevraagde informatie sturen van de vijf laatste jaren? (2012 tot en met 2016) Alvast bedankt.

Hoogachtend,
Yves Coudron (Het Nieuwsblad/De Standaard)

Afficher les sections citées

Gebruik dit e-mailadres voor alle antwoorden op dit verzoek.
[FOI #278 email]

Is [adresse email] het verkeerde adres voor Openbaarheid van bestuur aanvragen aan Gemeente Ganshoren ? Indien dit het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Yves Coudron veuillez vous connecter et nous l'indiquer.