Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Yves Coudron veuillez vous connecter et nous l'indiquer.

Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door de gemeente

Yves Coudron a fait cette demande Liberté d'accès à l'information à Commune d'Auderghem

Cette demande a été fermée à toute nouvelle correspondance de l'organisme public. Contactez-nous si vous pensez qu'elle doit être rouverte.

Nous attendons que Yves Coudron lise la réponse récente et mette à jour les statuts.

Geachte Gemeente Oudergem,

Kan u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen;
de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006,http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... )met het geheel van openbare instellingen (dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder Brussel stad of die onder zijn controle of toezicht valt)
Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006
Indien er nog geen verslag is voor al deze jaren, kunt u dan de gevraagde informatie sturen van de vijf laatste jaren? (2012 tot en met 2016)
Alvast bedankt.

Hoogachtend,
Yves Coudron (Het Nieuwsblad/De Standaard)

Geachte Gemeente Oudergem,

Geef dit door aan de persoon die belast is met verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Ik vraag een herziening van mijn aanvraag 'Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door de gemeente' om informatie te bekomen van Gemeente Oudergem.

Kan u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen;
de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006,http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... )met het geheel van openbare instellingen (dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder Brussel stad of die onder zijn controle of toezicht valt)
Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006
Indien er nog geen verslag is voor al deze jaren, kunt u dan de gevraagde informatie sturen van de vijf laatste jaren? (2012 tot en met 2016)
Alvast bedankt.

Een volledige historiek van mijn informatieaanvraag en alle correspondentie erover is beschikbaar op: http://transparencia.be/nl_BE/request/ma...

Hoogachtend,

Yves Coudron

Relations publiques (AC-AUDERGHEM),

5 pièces jointes

Geachte,

In bijlage, kunt U vinden de jaarlijksverslagen van Oudergem betreffende het transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen voor de jaren 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016.

Hoogachtend.

Thibault Delforge

________________________________________
De : Yves Coudron [[FOI #277 email]]
Envoyé : samedi 5 août 2017 16:39
À : Relations publiques (AC-AUDERGHEM)
Objet : Vraag om herziening van Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door de gemeente

Geachte Gemeente Oudergem,

Geef dit door aan de persoon die belast is met verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Ik vraag een herziening van mijn aanvraag 'Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door de gemeente' om informatie te bekomen van Gemeente Oudergem.

Kan u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen;
de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006,http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... )met het geheel van openbare instellingen (dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder Brussel stad of die onder zijn controle of toezicht valt)
Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006
Indien er nog geen verslag is voor al deze jaren, kunt u dan de gevraagde informatie sturen van de vijf laatste jaren? (2012 tot en met 2016)
Alvast bedankt.

Een volledige historiek van mijn informatieaanvraag en alle correspondentie erover is beschikbaar op: http://transparencia.be/nl_BE/request/ma...

Hoogachtend,

Yves Coudron

Afficher les sections citées

Gebruik dit e-mailadres voor alle antwoorden op dit verzoek.
[FOI #277 email]

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid
http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

relpub
-
Administration communale d’Auderghem - Gemeentebestuur van Oudergem
T.
Rue Emile Idiers, 12 | 1160 Auderghem - Emile Idiersstraat, 12 | 1160 Oudergem
www.auderghem.be - www.oudergem.be
disclaimer

Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Yves Coudron veuillez vous connecter et nous l'indiquer.