Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door Molenbeek sinds 2006

En attente d'une reconsidération par Commune de Molenbeek-Saint-Jean à propos de leur gestion de cette demande.

Geachte Gemeente Sint-Jans-Molenbeek,

Kunt u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen;
de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...) met het geheel van openbare instellingen (dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder Molenbeek of die onder zijn controle of toezicht valt)

Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging/verantwoording
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006

Indien er nog geen verslag is voor al deze jaren, kunt u dan de gevraagde informatie sturen van de drie laatste jaren? (2014-2015-2016)

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Sara De Sloover, journalist voor BRUZZ

Secretariat.1080, Commune de Molenbeek-Saint-Jean

Geachte,

U zal de gevraagde informaties op onze website vinden : http://www.molenbeek.irisnet.be/nl/polit... en dan in rubriek " Jaarlijks verslagen over de transparantie - 2016 - Deel 2".

Al de beslissingen van de gemeenteraad worden gepubliceerd ( dagorde, proces-verbaal, register met alle beraadslagingen, integrale verslagen van alle openbare zittingen sinds 2012).
U kunt ook op onze website de moties, interpellaties en schriftelijke vragen van de gemeenteraadsleden, de rekeningen en de begrotingen vinden.

Met vriendelijke groeten,

Secrétariat communal / Gemeentelijk secretariaat

Commune de Molenbeek-Saint-Jean / Gemeente Sint-Jans-Molenbeek
Rue du Comte de Flandre, n°20 / Graaf van Vlaanderenstraat, nr 20
Bruxelles 1080 Brussel
Tel : 02 / 412.37.51
Email : [adresse email]

-----Message d'origine-----
De : Sara De Sloover [mailto:[FOI #261 email]]
Envoyé : mercredi 28 juin 2017 15:48
À : Administration communale de Molenbeek Objet : Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door Molenbeek sinds 2006

Geachte Gemeente Sint-Jans-Molenbeek,

Kunt u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen; de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...) met het geheel van openbare instellingen (dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder Molenbeek of die onder zijn controle of toezicht valt)

Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging/verantwoording
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006

Indien er nog geen verslag is voor al deze jaren, kunt u dan de gevraagde informatie sturen van de drie laatste jaren? (2014-2015-2016)

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Sara De Sloover, journalist voor BRUZZ

Afficher les sections citées

Gebruik dit e-mailadres voor alle antwoorden op dit verzoek.
[FOI #261 email]

Is [Molenbeek-Saint-Jean request email] het verkeerde adres voor Openbaarheid van bestuur aanvragen aan Gemeente Sint-Jans-Molenbeek ? Indien dit het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Geachte Secretariat.1080,
Geachte gemeente Molenbeek,

Bedankt voor uw snelle reactie. Het deel rond openbare aanbestedingen op uw site is goed uitgewerkt, maar de informatie rond mandaten en vergoedingen is onvoldoende.

Wij vragen ook naar de mandaten en zitpenningen voor niet-verkozen leden van de politieke partijen. Ook missen we de precieze functies van de mandatarissen binnen de paracommunale vzw’s. Zijn zij lid van de raad van bestuur, voorzitter, directeur, …?

Ook onkosten en representatiekosten (onder meer van de schepenen) zijn afwezig.

De vergoedingen binnen andere instellingen (welke? Zoals intercommunales en gewestelijke?) zijn niet vermeld, zoals ik ook had aangevraagd.

Voor de burgemeester en de drie schepenen die ook parlementslid zijn, is die informatie niet toegevoegd.

We vragen ook telkens verantwoording in de zin van documenten die uw stellingen staven.

Hoogachtend,

Sara De Sloover

Secretariat.1080, Commune de Molenbeek-Saint-Jean

Mevrouw,

We vinden geen andere email dan die hieronder.

Mvg,

Secrétariat communal / Gemeentelijk secretariaat

Commune de Molenbeek-Saint-Jean / Gemeente Sint-Jans-Molenbeek
Rue du Comte de Flandre, n°20 / Graaf van Vlaanderenstraat, nr 20
Bruxelles 1080 Brussel
Tel : 02 / 412.37.51
Email : [adresse email]
-----Message d'origine-----
De : Secretariat.1080
Envoyé : jeudi 29 juin 2017 08:52
À : '[FOI #261 email]'
Objet : TR: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door Molenbeek sinds 2006

Geachte,

U zal de gevraagde informaties op onze website vinden : http://www.molenbeek.irisnet.be/nl/polit... en dan in rubriek " Jaarlijks verslagen over de transparantie - 2016 - Deel 2".

Al de beslissingen van de gemeenteraad worden gepubliceerd ( dagorde, proces-verbaal, register met alle beraadslagingen, integrale verslagen van alle openbare zittingen sinds 2012).
U kunt ook op onze website de moties, interpellaties en schriftelijke vragen van de gemeenteraadsleden, de rekeningen en de begrotingen vinden.

Met vriendelijke groeten,

Secrétariat communal / Gemeentelijk secretariaat

Commune de Molenbeek-Saint-Jean / Gemeente Sint-Jans-Molenbeek Rue du Comte de Flandre, n°20 / Graaf van Vlaanderenstraat, nr 20 Bruxelles 1080 Brussel Tel : 02 / 412.37.51 Email : [adresse email]

-----Message d'origine-----
De : Sara De Sloover [mailto:[FOI #261 email]]
Envoyé : mercredi 28 juin 2017 15:48
À : Administration communale de Molenbeek Objet : Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door Molenbeek sinds 2006

Geachte Gemeente Sint-Jans-Molenbeek,

Kunt u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen; de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...) met het geheel van openbare instellingen (dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder Molenbeek of die onder zijn controle of toezicht valt)

Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging/verantwoording
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006

Indien er nog geen verslag is voor al deze jaren, kunt u dan de gevraagde informatie sturen van de drie laatste jaren? (2014-2015-2016)

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Sara De Sloover, journalist voor BRUZZ

Afficher les sections citées

Gebruik dit e-mailadres voor alle antwoorden op dit verzoek.
[FOI #261 email]

Is [Molenbeek-Saint-Jean request email] het verkeerde adres voor Openbaarheid van bestuur aanvragen aan Gemeente Sint-Jans-Molenbeek ? Indien dit het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Geachte Gemeente Sint-Jans-Molenbeek,

Geef dit door aan de persoon die belast is met verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Ik vraag een herziening van mijn aanvraag 'Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door Molenbeek sinds 2006' om informatie te bekomen van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek.

Ik heb tot op heden geen afdoend antwoord ontvangen op mijn vraag rond transparantie van 28 juni en herhaald op 20 juli. De wettelijke termijn is inmiddels al lang verstreken. Bij deze verzoek ik u met aandrang om een antwoord op het volgende.

Kan u mij via elektronische weg en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen;
de tabel van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-...) met het geheel van openbare instellingen (dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder de gemeente Molenbeek of die onder zijn controle of toezicht valt)

Met de volgende gegevens:
- vergoedingen/zitpenningen (en detail over aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2006

Het deel rond openbare aanbestedingen op de website van Molenbeek is goed uitgewerkt, maar de informatie rond mandaten en vergoedingen is onvoldoende.

Wij vragen immers ook naar de mandaten en zitpenningen voor niet-verkozen leden van de politieke partijen. Ook missen we de precieze functies van de mandatarissen binnen de paracommunale vzw’s. Zijn zij lid van de raad van bestuur, voorzitter, directeur, …?

Ook onkosten en representatiekosten (onder meer van de schepenen) zijn afwezig.

De vergoedingen binnen andere instellingen (welke? Zoals intercommunales en gewestelijke?) zijn niet vermeld, zoals ik ook had aangevraagd.

Voor de burgemeester en de drie schepenen die ook parlementslid zijn, is die informatie niet toegevoegd.

We vragen ook telkens verantwoording in de zin van documenten die uw stellingen staven.

We vragen deze informatie ook vanaf 2006, het jaar van de ordonnantie. Indien er nog geen verslag is voor al deze jaren, dan wil ik graag de gevraagde informatie van de vijf laatste jaren (2012 tot en met 2016). Ik vraag vandaag ook de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CADA) om advies in deze zaak.

Een volledige historiek van mijn informatieaanvraag en alle correspondentie erover is beschikbaar op: http://transparencia.be/nl_BE/request/ma...

Hoogachtend,

Sara De Sloover
Journalist BRUZZ