Mandaten en vergoedingen

Brenton Van herp a fait cette demande Liberté d'accès à l'information à Ville de Turnhout

Cette demande a été fermée à toute nouvelle correspondance de l'organisme public. Contactez-nous si vous pensez qu'elle doit être rouverte.

La demande a abouti.

Geachte stadssecretaris van Turnhout,

Verwijzende naar de wetgeving openbaarheid van bestuur (26/03/2004) had ik graag het overzicht gekregen van de mandaten die het college van burgemeester en schepenen bekleedt en de vergoedingen die daaraan gekoppeld zijn. Mocht deze mail onbeantwoord blijven wordt op de 16de dag na verzending beroep aangetekend.

Hoogachtend,
Brenton Van herp
Journalist voor StampMedia

Antonissen Anja, Ville de Turnhout

2 pièces jointes

  • Attachment

    ATT14546 1.jpg

    2K Download

  • Attachment

    Overzicht mandaten college van burgemeester en schepenen namens de stad Turnhout 29.1.2018.docx

    17K Download View as HTML

 
Geachte heer Van herp
 
Uw aanvraag ikv openbaarheid van bestuur van 31 januari 2018 werd
geregistreerd op 1 februari 2018.
 
Als bijlage vindt u het overzicht van de mandaten van de leden van het
college van burgemeester en schepenen met de daaraan verbonden
vergoedingen.
 
Voor de volledigheid geven wij u nog de beroepsmogelijkheden mee waarover
u beschikt tegen de beslissing inzake openbaarheid van bestuur. Het beroep
moet schriftelijk, per fax of e-mail worden ingediend binnen een termijn
van dertig kalenderdagen die ingaat de dag na het versturen van deze
beslissing. Het beroep dient te worden gericht aan de beroepsinstantie
inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie,
Afdeling openbaarheid van bestuur, Departement Diensten voor het Algemeen
Regeringsbeleid, Boudewijnlaan 30, bus 20, 1000 Brussel. (Fax
secretariaat: 02-553 57 02, [adresse email]).
 
Namens Filip Buijs, stadssecretaris
Anja Antonissen
 

Anja Antonissen
Deskundige Secretariaat - diensthoofd
Stadskantoor, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout
014 44 33 17 
[1][adresse email]
[2]www.turnhout.be

 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Brenton Van herp [[3]mailto:[FOI #571 email]]
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 17:33
Aan: Caers Ivonna
Onderwerp: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Mandaten en
vergoedingen
 
Geachte stadssecretaris van Turnhout,
 
Verwijzende naar de wetgeving openbaarheid van bestuur (26/03/2004) had ik
graag het overzicht gekregen van de mandaten die het college van
burgemeester en schepenen bekleedt en de vergoedingen die daaraan
gekoppeld zijn. Mocht deze mail onbeantwoord blijven wordt op de 16de dag
na verzending beroep aangetekend.
 
Hoogachtend,
Brenton Van herp
Journalist voor StampMedia
 

 
Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[8][FOI #571 email]
 
Is [9][Turnhout request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan
te vragen Stad Turnhout? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia
deze weg:
[10]http://transparencia.be/nl_BE/change_req...
 
Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid [11]http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...
 
Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u
aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar
onze website.
 
-------------------------------------------------------------------
 
 
 
-----------------------------
[Insert your disclaimer here]
-----------------------------
 
 
------------------------------------
[Insert your disclaimer here]
------------------------------------
 

References

Visible links
1. mailto:[adresse email]
2. http://www.turnhout.be/
3. mailto:[FOI #571 email]
4. mailto:[FOI #571 email]
5. mailto:[Turnhout request email]
6. http://transparencia.be/change_request/n...
7. http://transparencia.be/help/officers
8. mailto:[FOI #571 email]
9. mailto:[Turnhout request email]
10. http://transparencia.be/nl_BE/change_req...
11. http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...