Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Steven VB veuillez vous connecter et nous l'indiquer.

Mandaten

Steven VB a fait cette demande Liberté d'accès à l'information à Ville de Hasselt

Cette demande a été fermée à toute nouvelle correspondance de l'organisme public. Contactez-nous si vous pensez qu'elle doit être rouverte.

Nous attendons que Steven VB lise les réponses récentes et mette à jour les statuts.

Geachte Stad Hasselt,

Kan ik een overzicht krijgen van de (andere dan het schepencollege) vertegenwoordigers die namens de stad Aalst naar allerlei instellingen afgevaardigd werden, zowel raadsleden als kabinetsmederkers, ambtenaren, leden van partij-afdelingen, enzovoort. Als er een overzicht is van de (bruto) vergoedingen die daaraan gekoppeld zijn, dan had ik dat ook graag ontvangen.

Hoogachtend,

Steven Vanden Bussche voor Apache.be

Liesbeth Battain, Ville de Hasselt

1 pièce jointe

Beste

We ontvingen uw vraag in het kader van openbaarheid van bestuur:

 

Geachte Stad Hasselt,

 

Kan ik een overzicht krijgen van de (andere dan het schepencollege)
vertegenwoordigers die namens de stad Aalst naar allerlei instellingen
afgevaardigd werden, zowel raadsleden als kabinetsmederkers, ambtenaren,
leden van partij-afdelingen, enzovoort.  Als er een overzicht is van de
(bruto) vergoedingen die daaraan gekoppeld zijn, dan had ik dat ook graag
ontvangen.

 

Hoogachtend,

 

Steven Vanden Bussche voor Apache.be

 

 

Voor de zekerheid: U bedoelt toch stad Hasselt ipv stad Aalst?

 

Vriendelijke groeten

Liesbeth

 

 

   
[1]Liesbeth Battain
Dienst Bestuursondersteuning

Groenplein 1 - 3500 Hasselt
011 23 96 01 | 0485 85 71 79

[2]facebook.com/stadhasselt
[3]twitter.com/stadhasselt
[4]linkedin.com/company/stad-hasselt
   

 

 

References

Visible links
1. mailto:[adresse email]
2. http://facebook.com/stadhasselt
3. http://twitter.com/stadhasselt
4. http://linkedin.com/company/stad-hasselt

Geachte Liesbeth Battain,

Ik bedoelde inderdaad de stad Hasselt. Mijn excuses voor de verwarring.

Hoogachtend,

Steven VB

Robin Veltjen, Ville de Hasselt

2 pièces jointes

Geachte,

wij ontvingen in goede orde uw vraag met betrekking tot openbaarheid van
bestuur, om een
overzicht van mandaten en de daaraan gekoppelde vergoedingen. Uw vraag is
bij ons
geregistreerd onder nummer 442.

In bijlage vindt u een overzicht van de gevraagde mandaten, die in naam
van stad Hasselt
worden opgenomen. De personen waar de partij achter vermeld staat, zijn
leden van college
van burgemeester en schepenen of gemeenteraad. Over een up-to-date
overzicht van de
vergoedingen die hieraan al dan niet gekoppeld zijn, beschikken wij jammer
genoeg niet.
U kan zich hiervoor wenden tot:
- de mandataris in kwestie
- het samenwerkingsverband waarin de mandataris zetelt

Hopelijk kan u hiermee verder.

Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de beroepsinstantie
inzake de openbaarheid
van bestuur, waarvan het secretariaat gevestigd is bij Vlaamse overheid,
departement Diensten
voor het Algemeen Regeringsbeleid, afdeling Kanselarij, Boudewijnlaan 30,
te 1000 Brussel.
U beschikt daartoe over een termijn van dertig kalenderdagen, die ingaat
op de dag nadat
de beslissing werd verstuurd.

Met vriendelijke groet,

   
[1]cid:image002.png@01D39F27.59DFDAA0 [2]Robin Veltjen
Dienst Bestuursondersteuning

Groenplein 1 - 3500 Hasselt
011 23 96 05

[3]facebook.com/stadhasselt
[4]twitter.com/stadhasselt
[5]linkedin.com/company/stad-hasselt
   

 

 

References

Visible links
2. mailto:[adresse email]
3. http://facebook.com/stadhasselt
4. http://twitter.com/stadhasselt
5. http://linkedin.com/company/stad-hasselt

Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Steven VB veuillez vous connecter et nous l'indiquer.