Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Steven VB veuillez vous connecter et nous l'indiquer.

Mandaten

Steven VB a fait cette demande Liberté d'accès à l'information à Ville d'Alost

Cette demande a été fermée à toute nouvelle correspondance de l'organisme public. Contactez-nous si vous pensez qu'elle doit être rouverte.

Nous attendons que Steven VB lise les réponses récentes et mette à jour les statuts.

Geachte Stad Aalst,

Kan ik een overzicht krijgen van de (andere dan het schepencollege) vertegenwoordigers die namens de stad Aalst naar allerlei instellingen afgevaardigd werden, zowel raadsleden als kabinetsmederkers, ambtenaren, leden van partij-afdelingen, enzovoort. Als er een overzicht is van de (bruto) vergoedingen die daaraan gekoppeld zijn, dan had ik dat ook graag ontvangen.

Hoogachtend,

Steven Vanden Bussche voor Apache.be

Info, Ville d'Alost

Beste

Uw mail werd doorgestuurd naar de dienst bestuursondersteuning.
Zij zullen uw vraag verder behandelen en beantwoorden.

Met vriendelijke groeten,

Stad Aalst
[Alost request email]
Werf 9, 9300 Aalst
tel. 053 77 9300

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Steven VB <[FOI #693 email]>
Verzonden: maandag 9 april 2018 14:42
Aan: Info <[Alost request email]>
Onderwerp: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Mandaten

Geachte Stad Aalst,

Kan ik een overzicht krijgen van de (andere dan het schepencollege) vertegenwoordigers die namens de stad Aalst naar allerlei instellingen afgevaardigd werden, zowel raadsleden als kabinetsmederkers, ambtenaren, leden van partij-afdelingen, enzovoort. Als er een overzicht is van de (bruto) vergoedingen die daaraan gekoppeld zijn, dan had ik dat ook graag ontvangen.

Hoogachtend,

Steven Vanden Bussche voor Apache.be

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #693 email]

Is [Alost request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Aalst? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Dank voor begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen/verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

________________________________
e-mail disclaimer stad Aalst<http://aalst.be/pagina/email-disclaimer>

WeTransfer,

These files will be deleted on 2018-04-18

[1]Click 'Download images' to view images

[2][adresse email]
sent you some files
43 files, 1.93 MB in total ・ Will be deleted on 18 April, 2018
[3]Get your files
Geachte
In uitvoering van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan uw aanvraag slechts gedeeltelijk worden
ingewilligd.
Als bijlage de gevraagde documenten. De verloning wordt door ons niet bijgehouden en kunnen wij dan ook niet meedelen.
Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het kader van openbaarheid van bestuur geschaad zijn met dit antwoord kan u steeds beroep
instellen tegen deze beslissing bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur, waarvan het secretariaat gevestigd is bij de
administratie kanselarij en Voorlichting van het departement Coördinatie bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Boudewijnlaan 30
te 1000 Brussel. U beschikt daartoe over een termijn van 30 kalenderdagen, die ingaat de dag nadat de beslissing werd verstuurd.

Met vriendelijke groet,
Maryse Van Haudenhove

Van: Steven VB <[FOI #693 email]>
Verzonden: maandag 9 april 2018 14:42
Aan: Info <[Alost request email]>
Onderwerp: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Mandaten

Geachte Stad Aalst,

Kan ik een overzicht krijgen van de (andere dan het schepencollege) vertegenwoordigers die namens de stad Aalst naar allerlei
instellingen afgevaardigd werden, zowel raadsleden als kabinetsmederkers, ambtenaren, leden van partij-afdelingen, enzovoort. Als er een
overzicht is van de (bruto) vergoedingen die daaraan gekoppeld zijn, dan had ik dat ook graag ontvangen.

Hoogachtend,

Steven Vanden Bussche voor Apache.be
 
Download link
[4]https://wetransfer.com/downloads/c90da68...
43 files
De Lijn.pdf
Projectvereniging erfgoed denderland.pdf
vzw Zorginnovatiecluster.pdf
vzw Beschuttende Werkplaatsen.pdf
NV Volkskrediet De Toren.pdf
+ 38 more

To make sure our emails arrive, please add [5][adresse email] to [6]your contacts.

[7]Get more out of WeTransfer, get Plus

[8]About WeTransfer   ・   [9]Help   ・   [10]Legal

                                                           

References

Visible links
1. https://wetransfer.com/?utm_campaign=WT_...
2. mailto:[adresse email]
3. https://wetransfer.com/downloads/c90da68...
4. https://wetransfer.com/downloads/c90da68...
5. mailto:[adresse email]
6. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/...
7. https://wetransfer.com/plus?trk=WT201704...
8. https://wetransfer.com/about?utm_campaig...
9. https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us?...
10. https://wetransfer.com/legal/terms?utm_c...

Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Steven VB veuillez vous connecter et nous l'indiquer.