Lijst van kruispunten gelegen op gewestwegen, die volgens de stad met voorrang moeten behandeld worden,

La demande a abouti.

Geachte Stad Antwerpen,

Graag had ik van u alle documenten ontvangen die ontstaan zijn in navolging van gemeenteraadsbeslissing 2015_MOT_00029. Met name de "lijst van kruispunten gelegen op gewestwegen, die volgens de stad met voorrang moeten behandeld worden" zou ik graag zo spoedig mogelijk ontvangen.

Hoogachtend,
Thomas Goorden
inwoner te Antwerpen

Ville d'Anvers

Geachte mevrouw

Geachte heer

 

Bedankt voor uw e-mail. We beantwoorden uw bericht zo snel mogelijk.

 

Dit is een automatische ontvangstbevestiging. Gelieve niet te antwoorden
op dit bericht.

 

Met bijkomende vragen en opmerkingen kunt u bij ons terecht via
onderstaande gegevens.

 

Met vriendelijke groeten

 

Stedelijk Contactcenter

Stad Antwerpen | Ondernemen en stadsmarketing 

Francis Wellesplein 1 | 2018 Antwerpen

tel + 32 3 22 11 333

[1][adresse email] | [2]www.antwerpen.be

 

 

***Disclaimer***

 

Dit e-mailbestand, met inbegrip van zijn eventuele bijlagen, is een
officieel document van de Stad Antwerpen. Het kan vertrouwelijke of
persoonlijke informatie bevatten. Als u deze boodschap per vergissing hebt
ontvangen, verzoeken wij u om de afzender daarvan onmiddellijk per e-mail
of telefoon op de hoogte te stellen en ze vervolgens van uw computer te
verwijderen zonder de inhoud ervan eerst te lezen, te vermenigvuldigen, te
verspreiden of op andere wijze openbaar te maken aan derden. De Stad
Antwerpen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor
mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in dit bericht, noch voor verlies,
ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het
gebruik van in deze e-mail voorkomende incorrecte informatie.

 

References

Visible links
1. blocked::mailto:[adresse email]
mailto:[adresse email]
2. http://www.antwerpen.be/
http://www.antwerpen.be/

Lies Van den Steen, Ville d'Anvers

1 pièce jointe

Geachte heer Goorden

 

De verkeerspolitie en de mobiliteitsdienst plannen minstens één keer per
jaar een overleg in met het Agentschap Wegen en Verkeer waarop de
zwartepuntendossiers besproken worden.

Vandaag wordt nog hard gewerkt aan de lijst voor 2017. In afwachting
hiervan bezorg ik u al de lijst van 2016 met bijkomend wat info ter
duiding.

 

Stand van zaken 2016

Sinds 2007 werden voor het grondgebied stad Antwerpen 132 dossiers
besproken en goedgekeurd. Hiervan werden er 62 – goed voor 47% van de
dossiers -  uitgevoerd. 23 (17,4%) aanvragen werden opgenomen in een
groter investeringsproject of werden afgevoerd omdat de gevaarlijke
verkeerssituatie

inmiddels achterhaald is.

Voor 51 locaties (38,6%) dienen de aanpassingen nog uitgevoerd te worden.
Daarvan werden 27 dossiers ingeleid op initiatief van de stad of de
verkeerspolitie.

Bijgevoegd overzicht bevat deze lijst en de status van de dossiers in
functie van de hierop aansluitende deelvragen :

 

Hopend u hiermee van dienst te zijn,

 

voor Sven Cauwelier, io

stadssecretaris

 

Lies Van den Steen | adviseur stadssecretaris

tel. +32 3 338 49 51 I gsm +324 84 89 69 69 

 

 

Oorspronkelijke tekst

Van:      [1][FOI #409 email]
<[2][FOI #409 email]>

Aan:      [3][adresse email] <[4][adresse email]>

CC:        

Verzonden:       12.10.17 17:41:05

Onderwerp:      Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Lijst van
kruispunten gelegen op gewestwegen, die volgens de stad met voorrang
moeten behandeld

worden,

 

Geachte Stad Antwerpen,

 

Graag had ik van u alle documenten ontvangen die ontstaan zijn in
navolging van gemeenteraadsbeslissing 2015_MOT_00029. Met name de "lijst
van kruispunten gelegen op gewestwegen, die volgens de stad met voorrang
moeten behandeld worden" zou ik graag zo spoedig mogelijk ontvangen.

 

Hoogachtend,

Thomas Goorden

inwoner te Antwerpen

 

Afficher les sections citées

 

Gebruik dit e-mailadres voor alle antwoorden op dit verzoek.

[9][FOI #409 email]

 

Is [10][adresse email] het verkeerde adres voor Openbaarheid van
bestuur aanvragen aan Stad Antwerpen ? Indien dit het geval is, gelieve
ons dan te contacteren via dit

formulier:

[11]http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

 

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid [12]http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

 

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u
aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar
onze website.

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #409 email]
2. mailto:[FOI #409 email]
3. mailto:[adresse email]
4. mailto:[adresse email]
5. mailto:[FOI #409 email]
6. mailto:[adresse email]
7. http://transparencia.be/change_request/n...
8. http://transparencia.be/help/officers
9. mailto:[FOI #409 email]
10. mailto:[adresse email]
11. http://transparencia.be/nl_BE/change_req...
12. http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Lies Van den Steen, Ville d'Anvers

Geachte heer Goorden

 

Wat betreft uw vraag naar de "lijst van kruispunten gelegen op
gewestwegen, die volgens de stad met voorrang moeten behandeld worden" en
meer specifiek deze lijst voor 2017, wordt ingevolge artikel 17§3 van het
decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuursdocumenten uw vraag overgemaakt aan de overheid die de gevraagde
documenten vermoedelijk in haar bezit heeft, met name de Lokale Politie
Antwerpen.

 

Uw vraag wordt overgemaakt aan de korpschef en u mag van hem een antwoord
verwachten.

 

Hopend u hiermee te hebben geïnformeerd,

 

Met vriendelijke groeten

 

voor Sven Cauwelier, io

stadssecretaris

 

Lies Van den Steen | adviseur stadssecretaris

tel. +32 3 338 49 51 I gsm +324 84 89 69 69 

 

Van: Lies Van den Steen
Verzonden: dinsdag 31 oktober 2017 15:25
Aan: '[FOI #409 email]'
Onderwerp: FW: (Ref. 8000675845) FW: Vraag in naam van de Openbaarheid van
bestuur - Lijst van kruispunten gelegen op gewestwegen, die volgens de
stad met voorrang moeten behandeld worden,

 

Geachte heer Goorden

 

De verkeerspolitie en de mobiliteitsdienst plannen minstens één keer per
jaar een overleg in met het Agentschap Wegen en Verkeer waarop de
zwartepuntendossiers besproken worden.

Vandaag wordt nog hard gewerkt aan de lijst voor 2017. In afwachting
hiervan bezorg ik u al de lijst van 2016 met bijkomend wat info ter
duiding.

 

Stand van zaken 2016

Sinds 2007 werden voor het grondgebied stad Antwerpen 132 dossiers
besproken en goedgekeurd. Hiervan werden er 62 – goed voor 47% van de
dossiers -  uitgevoerd. 23 (17,4%) aanvragen werden opgenomen in een
groter investeringsproject of werden afgevoerd omdat de gevaarlijke
verkeerssituatie

inmiddels achterhaald is.

Voor 51 locaties (38,6%) dienen de aanpassingen nog uitgevoerd te worden.
Daarvan werden 27 dossiers ingeleid op initiatief van de stad of de
verkeerspolitie.

Bijgevoegd overzicht bevat deze lijst en de status van de dossiers in
functie van de hierop aansluitende deelvragen :

 

Hopend u hiermee van dienst te zijn,

 

voor Sven Cauwelier, io

stadssecretaris

 

Lies Van den Steen | adviseur stadssecretaris

tel. +32 3 338 49 51 I gsm +324 84 89 69 69 

 

 

Oorspronkelijke tekst

Van:      [1][FOI #409 email]
<[2][FOI #409 email]>

Aan:      [3][adresse email] <[4][adresse email]>

CC:        

Verzonden:       12.10.17 17:41:05

Onderwerp:      Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Lijst van
kruispunten gelegen op gewestwegen, die volgens de stad met voorrang
moeten behandeld

worden,

 

Geachte Stad Antwerpen,

 

Graag had ik van u alle documenten ontvangen die ontstaan zijn in
navolging van gemeenteraadsbeslissing 2015_MOT_00029. Met name de "lijst
van kruispunten gelegen op gewestwegen, die volgens de stad met voorrang
moeten behandeld worden" zou ik graag zo spoedig mogelijk ontvangen.

 

Hoogachtend,

Thomas Goorden

inwoner te Antwerpen

 

Afficher les sections citées

 

Gebruik dit e-mailadres voor alle antwoorden op dit verzoek.

[9][FOI #409 email]

 

Is [10][adresse email] het verkeerde adres voor Openbaarheid van
bestuur aanvragen aan Stad Antwerpen ? Indien dit het geval is, gelieve
ons dan te contacteren via dit

formulier:

[11]http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

 

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid [12]http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

 

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u
aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar
onze website.

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #409 email]
2. mailto:[FOI #409 email]
3. mailto:[adresse email]
4. mailto:[adresse email]
5. mailto:[FOI #409 email]
6. mailto:[adresse email]
7. http://transparencia.be/change_request/n...
8. http://transparencia.be/help/officers
9. mailto:[FOI #409 email]
10. mailto:[adresse email]
11. http://transparencia.be/nl_BE/change_req...
12. http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Ingrid Stals,

1 pièce jointe

  • Attachment

    kopie lijst kruispunten gewestwegen 2015 MOT 00029 Thomas Goorden van bestuur gewestwegen DL.docx.pdf

    407K Download View as HTML

Geachte heer Goorden

 

Ik heb het mailbericht van de stadssecretaris  9 november 2017 goed
ontvangen. Als bijlage bezorg ik u een kopie van de lijst met prioritair
te behandelen kruispunten (stavaza 2017).

 

Hierbij een verklaring van de gebruikte afkortingen voor een goed begrip
van het document:

 

AVOC = Aanpak van Verkeersongevallenconcentraties

PCV = provinciale commissie verkeersveiligheid.

 

Wij wensen u hiervan een goede ontvangst toe.

 

Met vriendelijke groeten

 

Ingrid Stals |
Lokale Politie Antwerpen | Juridische Dienst
Oudaan 5 | 2000 Antwerpen
Tel. 03 338 57 46 | Fax 03 338 57 44
[1]http://politie.antwerpen.be |
[adresse email]

Met vriendelijke groeten

 

Ingrid Stals |
Lokale Politie Antwerpen | Juridische Dienst
Oudaan 5 | 2000 Antwerpen
Tel. 03 338 57 46 | Fax 03 338 57 44
[2]http://politie.antwerpen.be |
[adresse email]

 

 

References

Visible links
1. http://politie.antwerpen.be/
2. http://politie.antwerpen.be/