Lijst kabinetsmedewerkers

La réponse à cette demande est très en retard. Selon la loi, en toutes circonstances, Ville de Roulers aurait déjà dû répondre (Précisions). Si vous êtes l'auteur de la demande, vous pouvez vous plaindre via le lien Solliciter une demande de reconsidération.

Beste stadssecretaris van Roeselare,

Verwijzende naar de wetgeving openbaarheid van bestuur (26/03/2004) had ik graag het overzicht gekregen van alle kabinetsmedewerkers die verbonden zijn aan het college van burgemeester en schepenen. Mocht deze mail onbeantwoord blijven wordt op de 16de dag na verzending beroep aangetekend.

Vriendelijke groet,
Brenton Van herp
Journalist voor StampMedia