Leegstaande gebouwen en stations in Brussel

La réponse à cette demande est très en retard. Selon la loi, en toutes circonstances, SNCB (Société nationale des Chemins de fer belges) aurait déjà dû répondre (Précisions). Si vous êtes l'auteur de la demande, vous pouvez vous plaindre via le lien Solliciter une demande de reconsidération.

Geachte NMBS (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen),

Graag had ik informatie opgevraagd over leegstaande gebouwen die in Brussel eigendom zijn van de NMBS en/of Infrabel. Een recente bevraging van HLN en De Morgen leverde al enkele cijfers op, maar specifiek voor het Brussels Gewest is die informatie niet beschikbaar.

Daarom had ik graag antwoord gehad op volgende vragen, die steeds van toepassing zijn op het volledige Brussels Gewest:

- Hoeveel vierkante meter van de NMBS-gebouwen in het Brussels Gewest is ongebruikt? Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van de panden die wel in gebruik zijn (percentage)?
- Hoeveel NMBS-panden staan leeg in het Brussels Gewest? Welke? Hoe lang staan deze al leeg?
- Hoeveel vierkante meter aan leegstaande panden verkocht de NMBS de afgelopen 20 jaar?
- Hoeveel vierkante meter aan leegstaande panden verkocht de NMBS de afgelopen 10 jaar?
- Hoeveel vierkante meter aan leegstaande panden verkocht de NMBS de afgelopen 5 jaar?
- Hoeveel NMBS-gebouwen (ook in vierkante meter) zijn op dit moment te koop? Welke?
- Welke van de leegstaande panden hebben een tijdelijke invulling gekregen?

Hopelijk kan u mij in het kader van de Wet van Openbaarheid van Bestuur (WOB), zoals in 1993 vastgelegd in de Grondwet, de nodige informatie bezorgen.

Hoogachtend,

Tim De Neve