Kabinetsmedewerkers

La demande a abouti.

Geachte stadssecretaris van Brugge,

Verwijzende naar de wetgeving openbaarheid van bestuur (26/03/2004) had ik graag een lijst gekregen met een overzicht van alle kabinetsmedewerkers die verbonden zijn aan het college van burgemeester en schepenen. Mocht deze mail onbeantwoord blijven wordt op de 16de dag na verzending beroep aangetekend.

Hoogachtend,
Viktor Opsomer
Journalist voor StampMedia

Sigrid Ackaert, Ville de Bruges

1 pièce jointe

Geachte heer Opsomer

Onlangs vroeg u in het kader van openbaarheid van bestuur:
- een overzicht van alle kabinetsmedewerkers die verbonden zijn aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge.

In bijlage bezorgen wij u het gevraagde overzicht. Wij hopen u hiermee van dienst te zijn.

Met beleefde groet
Namens Johan Coens
Stadssecretaris

sigrid ackaert
administratief hoofdmedewerker

stad brugge dienst Algemeen Bestuur
burg 12, b-8000 Brugge
t 050 44 80 23
f 050 44 80 76
[adresse email]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: viktor [mailto:[FOI #564 email]]
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 11:42
Aan: Stadsbestuur <[adresse email]>
Onderwerp: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Kabinetsmedewerkers

Geachte stadssecretaris van Brugge,

Verwijzende naar de wetgeving openbaarheid van bestuur (26/03/2004) had ik graag een lijst gekregen met een overzicht van alle kabinetsmedewerkers die verbonden zijn aan het college van burgemeester en schepenen. Mocht deze mail onbeantwoord blijven wordt op de 16de dag na verzending beroep aangetekend.

Hoogachtend,
Viktor Opsomer
Journalist voor StampMedia

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #564 email]

Is [Bruges request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Brugge? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Deze e-mail en zijn bijlagen zijn uitsluitend bedoeld voor de bestemmeling. Mocht u niet de bedoelde bestemmeling zijn, wil ons dat dan laten weten.