Interne communicatie en beleidsnota's omtrent granaten in de stad

La demande a abouti.

Geachte Stad Antwerpen,

Sinds januari 2018 worden met enige regelmaat granaten gevonden in de Stad Antwerpen. Vaak zorgen deze voor schade en overlast. In het kader van de wet openbaarheid bestuur zou ik graag alle interne correspondentie en beleidsnota's omtrent alle vondsten van granaten in de stad Antwerpen sinds januari 2018 willen opvragen.

In concreto gaat het dan (waarschijnlijk) over:
- emails en andere correspondentie omtrent de vondst van deze granaten
- interne beleidsnota's over het omgaan met de granaten en het omgaan met de persvragen hierover
- alle andere documenten die gerelateerd zijn aan de vondst van de granaten

Graag zou ik dit alles in digitaal format willen ontvangen. Waar het datasets betreft, zou ik deze in XLS of CSV-format willen ontvangen. Ook zou ik u willen verzoeken digitaal op dit verzoek te reageren.

Hoogachtend,

Fabienne Meijer

Algemeen Directeur,

Geachte mevrouw Meijer

Uit navraag blijkt dat dit niet in het bezit is van de stad Antwerpen. We namen contact op met de lokale politie en zij zullen uw vraag behandelen.
We gaven uw contactgegevens. Zij zullen u hierover contacteren.

vriendelijke groet
voor Sven Cauwelier, io
algemeen directeur

Davy Mahieu | Secretariaat algemeen directeur
tel. 03 338 47 17

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Fabienne Meijer [mailto:[FOI #1599 email]]
Verzonden: maandag 2 september 2019 10:19
Aan: Algemeen Directeur
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Interne communicatie en beleidsnota's omtrent granaten in de stad

Geachte Stad Antwerpen,

Sinds januari 2018 worden met enige regelmaat granaten gevonden in de Stad Antwerpen. Vaak zorgen deze voor schade en overlast. In het kader van de wet openbaarheid bestuur zou ik graag alle interne correspondentie en beleidsnota's omtrent alle vondsten van granaten in de stad Antwerpen sinds januari 2018 willen opvragen.

In concreto gaat het dan (waarschijnlijk) over:
- emails en andere correspondentie omtrent de vondst van deze granaten
- interne beleidsnota's over het omgaan met de granaten en het omgaan met de persvragen hierover
- alle andere documenten die gerelateerd zijn aan de vondst van de granaten

Graag zou ik dit alles in digitaal format willen ontvangen. Waar het datasets betreft, zou ik deze in XLS of CSV-format willen ontvangen. Ook zou ik u willen verzoeken digitaal op dit verzoek te reageren.

Hoogachtend,

Fabienne Meijer

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #1599 email]

Is [Anvers request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Antwerpen? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Geachte Stad Antwerpen,

Geef dit a.u.b. door aan de persoon die belast is met aanvragen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur - WOB.

Ik vraag een heroverweging van mijn informatie aanvraag 'Interne communicatie en beleidsnota's omtrent granaten in de stad' bij Stad Antwerpen.

U geeft aan niet te beschikken over de gevraagde informatie. Dit lijkt mij niet te kloppen, daar ik specifiek vraag om de informatie die bekend is bij de Stad Antwerpen zelf. Ik ben niet op zoek naar informatie van de politie, ik ben op zoek naar alle interne communicatie vanuit de Stad Antwerpen omtrent de granaten, evenals beleidsdocumenten over dit onderwerp die zijn opgesteld door de Stad Antwerpen. De politie heeft daar verder niets mee van doen.

Een volledige historiek van mijn WOB-informatieaanvraag en alle erbij horende correspondentie is beschikbaar op: http://transparencia.be/nl_BE/request/in...

Hoogachtend,

Fabienne Meijer

MV_Secretariaat,

Beste mevrouw Meijer

 

Wij hebben uw vraag tot openbaarheid van bestuur in heroverweging genomen.
Conform de procedure inzake passieve openbaarheid van bestuur zal de
bedrijfsdirecteur hierin tijdig een beslissing nemen.

 

Hoofdstuk 4 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 bepaalt dat een
inwilliging van een vraag tot openbaarheid van bestuur geen toestemming
inhoudt om de gevraagde bestuursdocumenten te hergebruiken. De inwilliging
van een aanvraag tot openbaarmaking is niet gelijk te stellen met een
toestemming tot hergebruik. Hergebruik van bestuursdocumenten is enkel
mogelijk indien dit wordt aangevraagd in overeenstemming met de decretaal
bepaalde aanvraagprocedure. Bezorgt u ons daarom uw persoonlijk emailadres
waarop wij u het besluit van onze bedrijfsdirecteur kunnen bezorgen?

 

Alvast bedankt.

 

Vriendelijke groeten

 

Secretariaat Maatschappelijke Veiligheid

Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen

✉ Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

dienst +32 3 338 65 95

[1]www.antwerpen.be

[2]facebook | [3]twitter | [4]instagram | [5]linkedin

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.antwerpen.be/
2. https://www.facebook.com/stadantwerpen
3. https://www.twitter.com/stad_antwerpen
4. https://www.instagram.com/stad_antwerpen
5. https://www/

Geachte MV_Secretariaat,

Dank voor uw reactie. U kunt mij bereiken via fabienne [punt] meijer [at] vrt [punt] be.

Hoogachtend,

Fabienne Meijer