Geachte Minister Alexander De Croo,

Ik heb via Aliexpress verschillende items in China aangekocht. Twee pakketten werden bij de douane vastgehouden. Zij vroegen betalingsbewijs en factuur op. Aangezien bij Aliexpress de aankopen in 1 keer afgerekend worden, ongeacht of deze al dan niet bij eenzelfde leverancier aangekocht werden of tegelijkertijd verstuurd worden, staat er op het betalingsbewijs een totaalbedrag dat van mijn rekening gegaan is.

BPost Import heeft mij invoerrechten aangerekend ook al was de waarde van het pakket onder de 22€.

Volgens het detail op de bestelling kan men duidelijk zien dat het over 2 items ging, die in 2 pakketten opgestuurd werden, waarvoor ook 2x verzendkosten betaald werden.

De reglementering van Import Bpost stelt het volgende:
"de invoerrechten zijn verschuldigd als de waarde van het pakket (zelfs een geschenk) meer dan 150 euro bedraagt"

Hier staat duidelijk dat men de aankoop op basis van de waarde in het pakket belast en niet de waarde van de totale aankoop.

Gelieve hier duidelijkheid in te scheppen. Worden pakketten tezamen belast of apart?

Alvast bedankt voor het antwoord.

Hoogachtend,

Jorinde Lannau

KabinetDeCroo_Info, Ministre Alexander De Croo

Geachte meneer, mevrouw,

 

Bedankt voor uw bericht aan Alexander De Croo.

Wij proberen uw vraag zo snel mogelijk te behandelen.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Beleidscel vice-eersteminister Alexander De Croo

 

 

Madame, Monsieur,

 

Merci pour votre courriel à Alexander De Croo.

Nous traitons votre demande dans les meilleurs délais.

 

 

Nos meilleures salutations,

 

Cellule stratégique de Vice-Premier ministre Alexander De Croo

 

 

Sir, Madam,

 

Thank you for writing Alexander De Croo.

We will follow up on your request as soon as possible.

 

 

Sincererly yours,

 

Strategy Unit of the Deputy Prime Minister Alexander De Croo

Rebecca A.S. David (MINFIN),

1 pièce jointe

Onze referte: OEO/EOS-DD 015.780     (VP 2020.000915)

 

Geachte mevrouw Lannau,

Wij hebben uw vraag met betrekking tot kleine zendingen mogen
ontvangen. In bijlage kan u ons antwoord terugvinden.

Hoogachtend,

Rebecca David
Attaché
Attachée

FOD Financiën | Douane en Accijnzen | Expertise Wet- en Regelgeving

Douanewetgeving
SPF Finances | Douanes et Accises | Expertise Législation et
Règlementation

Législation Douanière

Koning Albert II- laan 33, bus 37 1030 Brussel
Boulevard du Roi Albert II 33, boîte 37 1030 Bruxelles
Tel. / Tél.: 0257 60 499

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Lannau Jorinde <[1][FOI #1829 email]>
Verzonden: zaterdag 14 maart 2020 7:46
Aan: KabinetDeCroo_Info <[2][adresse email]>
Onderwerp: Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Inning
invoerrechten

Geachte Minister Alexander De Croo,

Ik heb via Aliexpress verschillende items in China aangekocht. Twee
pakketten werden bij de douane vastgehouden. Zij vroegen betalingsbewijs
en factuur op. Aangezien bij Aliexpress de aankopen in 1 keer afgerekend
worden, ongeacht of deze al dan niet bij eenzelfde leverancier aangekocht
werden of tegelijkertijd verstuurd worden, staat er op het betalingsbewijs
een totaalbedrag dat van mijn rekening gegaan is.

BPost Import heeft mij invoerrechten aangerekend ook al was de waarde van
het pakket onder de 22€.

Volgens het detail op de bestelling kan men duidelijk zien dat het over 2
items ging, die in 2 pakketten opgestuurd werden, waarvoor ook 2x
verzendkosten betaald werden.

De reglementering van Import Bpost stelt het volgende:
 "de invoerrechten zijn verschuldigd als de waarde van het pakket (zelfs
een geschenk) meer dan 150 euro  bedraagt"

Hier staat duidelijk dat men de aankoop op basis van de waarde in het
pakket belast en niet de waarde van de totale aankoop.

Gelieve hier duidelijkheid in te scheppen. Worden pakketten tezamen belast
of apart?

Alvast bedankt voor het antwoord.

Hoogachtend,

Jorinde Lannau

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[7][FOI #1829 email]

Is [8][Alexander De Croo request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur
aan te vragen Minister Alexander De Croo? Indien ja, gelieve met ons
contact op te nemenvia deze weg:
[9]http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:
[10]http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #1829 email]
2. mailto:[Alexander De Croo request email]
3. mailto:[FOI #1829 email]
4. mailto:[Alexander De Croo request email]
5. http://transparencia.be/change_request/n...
6. http://transparencia.be/help/officers
7. mailto:[FOI #1829 email]
8. mailto:[Alexander De Croo request email]
9. http://transparencia.be/nl_BE/change_req...
10. http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...