Informatieaanvraag betreffende project ZULU

La demande a abouti.

Geachte Interreg Vlaanderen-Nederland,

Graag had ik van u alle publieke documentatie ontvangen betreffende het project ZULU, zoals vermeldt op uw website.

Specifiek ben ik op zoek naar:
- Het subsidiereglement dat van toepassing is op dit project.
- De projectaanvraag in het kader van Interreg V subsidies.
- Mogelijke adviezen die zijn ingewonnen bij externe organisaties zoals VITO, Irceline en dergelijke naar aanleiding van dit project.
- Mogelijke stavings- of verantwoordingsdocumenten betreffende de bijdrage van 50%, zoals geleverd door Interreg Vlaanderen-Nederland.
- De projectgoedkeuring vanuit de Europese commissie.

Hartelijk dank voor het spoedig ter beschikking stellen van deze documentatie.

Hoogachtend,

Thomas Goorden

ADAMS Katrien, Interreg Vlaanderen-Nederland

Beste

Wij hebben uw vraag in goede orde ontvangen en wij zullen hierop zo spoedig mogelijk reageren.

Met vriendelijke groeten

Katrien Adams
Controller

      Lozanagebouw – 4e verdieping
      Lange Lozanastraat 223 - B-2018 Antwerpen

      +32 (0)3 240 69 24
      [adresse email]
      www.grensregio.eu

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Thomas Goorden <[FOI #762 email]>
Verzonden: vrijdag 1 juni 2018 13:43
Aan: ABANAMAR Naima <[adresse email]>
Onderwerp: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Informatieaanvraag betreffende project ZULU

Geachte Interreg Vlaanderen-Nederland,

Graag had ik van u alle publieke documentatie ontvangen betreffende het project ZULU, zoals vermeldt op uw website.

Specifiek ben ik op zoek naar:
- Het subsidiereglement dat van toepassing is op dit project.
- De projectaanvraag in het kader van Interreg V subsidies.
- Mogelijke adviezen die zijn ingewonnen bij externe organisaties zoals VITO, Irceline en dergelijke naar aanleiding van dit project.
- Mogelijke stavings- of verantwoordingsdocumenten betreffende de bijdrage van 50%, zoals geleverd door Interreg Vlaanderen-Nederland.
- De projectgoedkeuring vanuit de Europese commissie.

Hartelijk dank voor het spoedig ter beschikking stellen van deze documentatie.

Hoogachtend,

Thomas Goorden

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #762 email]

Is [Interreg Vlaanderen-Nederland request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Interreg Vlaanderen-Nederland? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
https://clicktime.symantec.com/a/1/wv9wQ...

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid https://clicktime.symantec.com/a/1/SSorF...

Dank voor begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen/verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Disclaimer: Op deze e-mail is de wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing. De tekst van het relevante artikel 124 kun je op onze website consulteren.
http://www.provincieantwerpen.be/over-de...

TOELEN Danny,

4 pièces jointes

 Geachte heer,

 

Met betrekking tot uw vraag in naam van de Openbaarheid van Bestuur –
Informatievraag betreffende project ZULU, bezorg ik u namens de provincie
Antwerpen, in de hoedanigheid van Managementautoriteit van het Europees
programma Interreg Vlaanderen-Nederland, volgende documentatie:

 

1.    Subsidiereglement: hieronder vindt u de verwijzing naar het
Samenwerkingsprogramma en het Programmareglement van Interreg Vlaanderen –
Nederland:

a.   
[1]http://www.grensregio.eu/assets/files/si...

[2]Publieksversie Samenwerkingsprogramma - grensregio.eu
www.grensregio.eu
2 DISCLAIMER Dit is de publieksversie van het Samenwerkingsprogramma van
het Interreg V-A programma Vlaanderen-Ne-derland voor de programmaperiode
2014-2020.

b.   
[3]http://www.grensregio.eu/assets/files/si...

 

2.    Projectaanvraag in het kader van Interreg V Subsidies: zie bijlage

 

3.    Mogelijk adviezen die zijn ingewonnen bij externe organisaties: Er
werden geen externe adviezen ingewonnen

 

4.    Mogelijke stavings- of verantwoordingsdocumenten betreffende de
bijdrage van 50%, zoals geleverd door Interreg Vlaanderen-Nederland:
Gelieve in bijlage het besluit van de Management Autoriteit te vinden

 

5.    Projectgoedkeuring vanuit de Europese commissie: Gelieve in bijlage
het besluit van de Management Autoriteit te vinden

 

 

Vriendelijke groeten,

Danny Toelen,

Provinciegriffier. 

 

 

 
 
[4]Beschrijving:
cid:image001.jpg@01CF1799.254E3030[5]interreg_Vlaanderen-Nederland_NL_Fund_RGB

 

 

 

 

Disclaimer: Op deze e-mail is de wet van 13 juni 2005 over het
vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing. De
tekst van het relevante artikel 124 kun je op [6]onze website consulteren.

 

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Thomas Goorden <[7][FOI #762 email]>
Verzonden: vrijdag 1 juni 2018 13:43
Aan: ABANAMAR Naima <[8][adresse email]>
Onderwerp: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur -
Informatieaanvraag betreffende project ZULU

Geachte Interreg Vlaanderen-Nederland,

Graag had ik van u alle publieke documentatie ontvangen betreffende het
project ZULU, zoals vermeldt op uw website.

Specifiek ben ik op zoek naar:
- Het subsidiereglement dat van toepassing is op dit project.
- De projectaanvraag in het kader van Interreg V subsidies.
- Mogelijke adviezen die zijn ingewonnen bij externe organisaties zoals
VITO, Irceline en dergelijke naar aanleiding van dit project.
- Mogelijke stavings- of verantwoordingsdocumenten betreffende de bijdrage
van 50%, zoals geleverd door Interreg Vlaanderen-Nederland.
- De projectgoedkeuring vanuit de Europese commissie.

Hartelijk dank voor het spoedig ter beschikking stellen van deze
documentatie.

Hoogachtend,

Thomas Goorden

-------------------------------------------------------------------

Merci d'utiliser cette adresse email pour toutes les réponses à cette
demande:
[9][FOI #762 email]

 

 

 

 

Disclaimer: Op deze e-mail is de wet van 13 juni 2005 over het
vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing. De
tekst van het relevante artikel 124 kun je op onze website consulteren.
http://www.provincieantwerpen.be/over-de...

References

Visible links
1. http://www.grensregio.eu/assets/files/si...
2. http://www.grensregio.eu/assets/files/si...
3. http://www.grensregio.eu/assets/files/si...
6. http://www.provincieantwerpen.be/over-de...
7. mailto:[FOI #762 email]
8. mailto:[adresse email]
9. mailto:[FOI #762 email]