Informatie m.b.t. overdreven snelheid zone 30 in 2060 en 2140

La demande a abouti.

Geachte Stad Antwerpen,

Hierbij verzoek ik u me volgende informatie te bezorgen voor de zones met postcodes 2060 en 2140:
- het aantal PV's voor overdreven snelheid en roekeloos rijgedrag van 2012 t.e.m. 2018 (per jaar aub), met de respectievelijke straten waar de overtredingen werden vastgesteld;
- staving van de vraag vanuit de stad om overdreven snelheid en roekeloos rijgedrag te kunnen bestraffen met GAS-boetes, zoals recent in de pers verklaard door schepen Koen Kennis.
- een overzicht van maatregelen die hieromtrent enerzijds de afgelopen legislatuur al zouden besloten zijn maar nog niet uitgevoerd, en anderzijds van de maatregelen die de afgelopen legislatuur zijn uitgevoerd.

Mag ik u ook vriendelijk verzoeken deze vragen door te sturen naar de bevoegde instanties indien ze (deels) door de betreffende districten dienen beantwoord te worden.

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn
0470/13.36.99

Algemeen Directeur, Ville d'Anvers

Geachte heer

Wij hebben uw vraag in het kader van de openbaarheid van bestuursdocumenten ontvangen. Wij onderzoeken deze vraag en bezorgen u binnen de decretale termijn een antwoord.

Met vriendelijke groeten

voor Sven Cauwelier, io
algemeen directeur

Davy Mahieu | Secretariaat algemeen directeur
tel. 03 338 47 17

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Benjamin De Bruyn [mailto:[FOI #1144 email]]
Verzonden: zondag 21 oktober 2018 20:29
Aan: Algemeen Directeur
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Informatie m.b.t. overdreven snelheid zone 30 in 2060 en 2140

Geachte Stad Antwerpen,

Hierbij verzoek ik u me volgende informatie te bezorgen voor de zones met postcodes 2060 en 2140:
- het aantal PV's voor overdreven snelheid en roekeloos rijgedrag van 2012 t.e.m. 2018 (per jaar aub), met de respectievelijke straten waar de overtredingen werden vastgesteld;
- staving van de vraag vanuit de stad om overdreven snelheid en roekeloos rijgedrag te kunnen bestraffen met GAS-boetes, zoals recent in de pers verklaard door schepen Koen Kennis.
- een overzicht van maatregelen die hieromtrent enerzijds de afgelopen legislatuur al zouden besloten zijn maar nog niet uitgevoerd, en anderzijds van de maatregelen die de afgelopen legislatuur zijn uitgevoerd.

Mag ik u ook vriendelijk verzoeken deze vragen door te sturen naar de bevoegde instanties indien ze (deels) door de betreffende districten dienen beantwoord te worden.

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn
0470/13.36.99

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #1144 email]

Is [Anvers request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Antwerpen? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Algemeen Directeur, Ville d'Anvers

1 pièce jointe

Geachte heer
 
U vroeg in het kader van de openbaarheid van bestuursdocumenten inzage in
(wat betreft de zones met postcodes 2060 en 2140):

 1. het aantal PV's voor overdreven snelheid en roekeloos rijgedrag van
2012 t.e.m. 2018 (per jaar), met de respectievelijke straten waar de
overtredingen werden vastgesteld;
 2. staving van de vraag vanuit de stad om overdreven snelheid en
roekeloos rijgedrag te kunnen bestraffen met GAS-boetes, zoals recent
in de pers verklaard door schepen Koen Kennis.
 3. een overzicht van maatregelen die hieromtrent enerzijds de afgelopen
legislatuur al zouden besloten zijn maar nog niet uitgevoerd, en
anderzijds van de maatregelen die de afgelopen legislatuur zijn
uitgevoerd.

 
Wat uw eerste vraag betreft kan ik u meedelen dat de stad Antwerpen deze
informatie niet in haar bezit heeft. We hebben uw vraag overgemaakt aan de
korpschef van de lokale politie Antwerpen met de vraag om u rechtstreeks
te beantwoorden.
 
Wat uw tweede vraag betreft kan ik u meedelen dat hierover momenteel geen
bestuursdocument bestaat. Het gaat om een politiek voorstel voor volgende
legislatuur.
 
Wat uw derde vraag betreft kan ik u volgende informatie geven:
De stad nam in samenspraak met de betrokken districten voor de postcodes
2140 en 2060 ‘snelle en tijdelijke verkeersmaatregelen’ (zoals het
plaatsen van buskussens, plooibakens, verdrijvingsvakken, enzovoort) om de
snelheidsproblematiek aan te pakken in volgende straten:

STRAATNAAM DISTRICT
Bacchuslaan Borgerhout
Baggenstraat Borgerhout
Borsbeekstraat Borgerhout
Bredastraat Antwerpen
Bredastraat-Hardenvoort Antwerpen
Buurtspoorweglei Borgerhout
Collegelaan Borgerhout
Ellermansstraat - viaduct Dam Antwerpen
Generaal Eisenhouwerlei Borgerhout
Gijselsstraat Borgerhout
Herman Vosstraat Antwerpen
Hogeweg Borgerhout
Kerkstraat Antwerpen
Kroonstraat Borgerhout
Lange Beeldekensstraat -Pothoekstraat Antwerpen
Montensstraat Borgerhout
Montensstraat/Koxplein Borgerhout
Van Montfortstraat Borgerhout
Weilandstraat Antwerpen
Weversfabriekstraat Borgerhout

 
Volgende straten staan nog op de planning voor de postcode 2140:

STRAATNAAM DISTRICT
Collegelaan Borgerhout
Joe Englishstraat Borgerhout
Berchemlei Borgerhout
Bikschotelaan Borgerhout

 
Voor de postcode 2060 zijn er momenteel geen geplande snelle en tijdelijke
verkeersveiligheidsmaatregelen opgenomen.
 
De zone 30 werd tijdens de periode 2010-2018 in alle woonstraten in 2060
en 2140 ingevoerd en gesignaleerd. Enkel de hoofdontsluitingswegen hebben
nog een snelheidsregime van 50 kilometer per uur. Aan alle toegangen tot
de zones 30 werden de wettelijke verkeersborden aangebracht alsook een
gekleurde grondsticker op het wegdek.
 
 
Indien u niet akkoord gaat met deze beslissing die werd genomen in het
kader van de openbaarheid van bestuur kan u een beroep instellen bij de
beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur. Het secretariaat van
deze beroepsinstantie is gevestigd bij het Departement Kanselarij en
Bestuur, t.a.v. Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur,
Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel. U beschikt over een
termijn van 30 kalenderdagen die ingaat op de dag nadat de beslissing werd
verstuurd.
 
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groeten
 
voor Sven Cauwelier, io
algemeen directeur
 
 
Davy Mahieu | Secretariaat algemeen directeur
tel. 03 338 47 17
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Benjamin De Bruyn [[1]mailto:[FOI #1144 email]]
Verzonden: zondag 21 oktober 2018 20:29
Aan: Algemeen Directeur
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Informatie m.b.t.
overdreven snelheid zone 30 in 2060 en 2140
 
Geachte Stad Antwerpen,
 
Hierbij verzoek ik u me volgende informatie te bezorgen voor de zones met
postcodes 2060 en 2140:
- het aantal PV's voor overdreven snelheid en roekeloos rijgedrag van 2012
t.e.m. 2018 (per jaar aub), met de respectievelijke straten waar de
overtredingen werden vastgesteld;
- staving van de vraag vanuit de stad om overdreven snelheid en roekeloos
rijgedrag te kunnen bestraffen met GAS-boetes, zoals recent in de pers
verklaard door schepen Koen Kennis.
- een overzicht van maatregelen die hieromtrent enerzijds de afgelopen
legislatuur al zouden besloten zijn maar nog niet uitgevoerd, en
anderzijds van de maatregelen die de afgelopen legislatuur zijn
uitgevoerd.
 
Mag ik u  ook vriendelijk verzoeken deze vragen door te sturen naar de
bevoegde instanties indien ze (deels) door de betreffende districten
dienen beantwoord te worden.
 
Alvast bedankt.
 
Hoogachtend,
 
Benjamin De Bruyn
0470/13.36.99
 

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[6][FOI #1144 email]
 
Is [7][Anvers request email] een verkeerd adres om Openbaarheid
van bestuur aan te vragen Stad Antwerpen? Indien ja, gelieve met ons
contact op te nemenvia deze weg:
[8]http://transparencia.be/nl_BE/change_req...
 
Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:
[9]http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...
 
Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.
 
Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.
 
-------------------------------------------------------------------
 
 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #1144 email]
2. mailto:[FOI #1144 email]
3. mailto:[Anvers request email]
4. http://transparencia.be/change_request/n...
5. http://transparencia.be/help/officers
6. mailto:[FOI #1144 email]
7. mailto:[Anvers request email]
8. http://transparencia.be/nl_BE/change_req...
9. http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Tomas Welslau,

Geachte meneer de Bruyn,

 

We hebben uw vragen met de nodige aandacht bekeken en de nodige gegevens
verzameld om een antwoord te geven.

We beperken ons tot een antwoord op de eerste vraag, aangezien de
antwoorden op de tweede en derde vraag door de bestuurlijke overheid
zullen gegeven worden.

 

Vraag 1: “het aantal PV's voor overdreven snelheid en roekeloos rijgedrag
van 2012 t.e.m. 2018 (per jaar aub), met de respectievelijke straten waar
de overtredingen werden vastgesteld”

 

Onderstaande tabel toont het aantal inbreuken omtrent overdreven en
onaangepaste snelheid van 2012 tot en met 2018, uitgesplitst per jaar.

 

Snelheidsovertredingen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
postcode 2140 6416 7631 3294 2958 2185 1150 897
postcode 2060 4057 11657 10420 3738 2326 609 75
Totaal (2140+2060) 10473 19288 13714 6696 4511 1759 972

 

 

 

 

 

* gegevens tot en met 24/10/2018

 

Context:

De vastgestelde daling van de cijfers wordt mogelijk veroorzaakt door het
verdwijnen van een aantal flitspalen ten gevolge van de verschillende
werken onze de regio gedurende de afgelopen jaren.

 

We hopen hiermee aan uw verwachtingen tegemoet te komen. Mocht u nog
verdere vragen hebben kan u me uiteraard steeds contacteren.

 

 

Met beleefde groeten,

Tomas Welslau | Stafmedewerker Korpschef
Eerste Commissaris
Lokale Politie Antwerpen | Hoofdcommissariaat
Oudaan 5 | 2000 ANTWERPEN
tel. 033385841 | gsm. 0478/842 008
[1][adresse email]
[2]www.politieantwerpen.be

Volg ons via [3]Twitter, [4]Instagram en [5]YouTube.

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Benjamin De Bruyn [[6]mailto:[FOI #1144 email]]

Verzonden: zondag 21 oktober 2018 20:29

Aan: Algemeen Directeur

Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Informatie m.b.t.
overdreven snelheid zone 30 in 2060 en 2140

 

Geachte Stad Antwerpen,

 

Hierbij verzoek ik u me volgende informatie te bezorgen voor de zones met
postcodes 2060 en 2140:

- het aantal PV's voor overdreven snelheid en roekeloos rijgedrag van 2012
t.e.m. 2018 (per jaar aub), met de respectievelijke straten waar de
overtredingen werden vastgesteld;

- staving van de vraag vanuit de stad om overdreven snelheid en roekeloos
rijgedrag te kunnen bestraffen met GAS-boetes, zoals recent in de pers
verklaard door schepen Koen Kennis.

- een overzicht van maatregelen die hieromtrent enerzijds de afgelopen
legislatuur al zouden besloten zijn maar nog niet uitgevoerd, en
anderzijds van de maatregelen die de afgelopen legislatuur zijn
uitgevoerd.

 

Mag ik u  ook vriendelijk verzoeken deze vragen door te sturen naar de
bevoegde instanties indien ze (deels) door de betreffende districten
dienen beantwoord te worden.

 

Alvast bedankt.

 

Hoogachtend,

 

Benjamin De Bruyn

0470/13.36.99

 

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[11][FOI #1144 email]

 

Is [12][Anvers request email] een verkeerd adres om
Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Antwerpen? Indien ja, gelieve
met ons contact op te nemenvia deze weg:

[13]http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

 

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

[14]http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[adresse email]
2. http://www.politieantwerpen.be/
3. https://twitter.com/LPAntwerpen
4. https://instagram.com/lpantwerpen
5. https://www.youtube.com/channel/UCiQloqc...
6. mailto:[FOI #1144 email]
7. mailto:[FOI #1144 email]
8. mailto:[Anvers request email]
9. http://transparencia.be/change_request/n...
10. http://transparencia.be/help/officers
11. mailto:[FOI #1144 email]
12. mailto:[Anvers request email]
13. http://transparencia.be/nl_BE/change_req...
14. http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...