Graag had ik het bedrag per jaar geweten die de gemeente int voor het parkeren in de straat op haar gebied.

La demande a abouti.

Geachte Gemeente Zaventem,
Graag had ik de bedragen gekend die de gemeente int per jaar voor het parkeren op straat op haar grondgebied specifiek ten gevolge van het niet zichtbaar stellen van de blauwe parkeerkaart.
Met een onderverdeling bewoner van Zaventem en niet-bewoner van Zaventem.

Hoogachtend,

Erik Vanden Abeele

Freddy Bernaerts,

Momenteel ben ik met verlof tot en met 08/01/2018.

uw mail zal dus behandeld worden na deze periode.

Voor dringende gevallen kan u steeds contact nemen met

[Zaventem request email] of [adresse email]

 

Met vriendelijke groeten

Freddy Bernaerts

In de huidige stand van de wetgeving kunnen via e-mail
verstuurde of ontvangen berichten niet beschouwd worden als
officiele briefwisseling. Om bewijskracht in recht te kunnen
hebben, moet alle correspondentie dan ook via briefwisseling
verlopen en voorzien zijn van een handtekening. De inhoud van
de door de gemeente verstuurde e-mail verbindt de gemeente
Zaventem aldus op generlei wijze, noch kan de
aansprakelijkheid van het gemeentebestuur erdoor in het
gedrang worden gebracht.

Sven Willekens,

3 pièces jointes

Geachte heer Vanden Abeele ,

 

We hebben uw email met onderstaande vragen, i.v.m. de ontvangen bedragen
voor parkeren in Zaventem goed ontvangen. Onze bevoegde diensten zullen
zich buigen over de gestelde vragen en u een antwoord bezorgen.

·         Kan u ons in dit kader uw adres e.a. nuttige contactgegevens
mailen opdat we vlot kunnen communiceren? Tevens hadden we graag vernomen
wat u precies bedoelt met "het niet zichtbaar stellen van de blauwe
parkeerkaart."

·         Kan u ons mededelen of u een retributie ontving omwille van het
niet zichtbaar leggen van een parkeerkaart in een parkeerzone waar dit
verplicht is ?

·         Tenslotte vroegen wij ons af of u de bedragen bedoelt die via
een retributie worden geïnd of deze die via de parkeerautomaten worden
geïnd ?

·          

Wij danken u alvast voor de aandacht die u schenkt aan onze vragen.

Wij zullen, op basis van de ruimere duiding die u ons kan geven,  u een
duidelijk antwoord bezorgen.

 

Hoogachtend

 

┌──────────────────────────────────╥────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ║Sven Willekens │
│ ║ │
│ ║Communicatieambtenaar │
│ ║ │
│ ║Gemeente Zaventem Diegemstraat 37 [2]Beschrijving: │
│[1]Beschrijving: ║cid:image002.gif@01CFCDB9.0CD36C601930 Zaventem  [3]Beschrijving: │
│cid:image001.gif@01CE352C.90A68B70║cid:image002.gif@01CFCDB9.0CD36C60 TEL.: 02 717 89 07[4]Beschrijving: │
│ ║cid:image003.jpg@01CFCDB9.0CD36C60    │
│ ║ │
│ ║Gsm: 0495 30 83 79   [5]Beschrijving: │
│ ║cid:image002.gif@01CFCDB9.0CD36C60 [6][adresse email][7]Beschrijving:│
│ ║cid:image002.gif@01CFCDB9.0CD36C60[8]www.zaventem.be │
└──────────────────────────────────╨────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

 

 

 

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Erik Vanden Abeele [[9]mailto:[FOI #536 email]]

Verzonden: maandag 1 januari 2018 20:36

Aan: Wet openbaarheid van bestuur vragen aan Zaventem
<[10][Zaventem request email]>

Onderwerp: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Graag had ik
het bedrag per jaar geweten die de gemeente int voor het parkeren in de
straat op haar gebied.

 

Geachte Gemeente Zaventem,

Graag had ik de bedragen gekend die de gemeente int per jaar voor het 
parkeren op straat op haar grondgebied specifiek ten gevolge van het niet
zichtbaar stellen van de blauwe parkeerkaart.

Met een onderverdeling bewoner van Zaventem en niet-bewoner van Zaventem.

 

Hoogachtend,

 

Erik Vanden Abeele

 

Afficher les sections citées

 

Gebruik dit e-mailadres voor alle antwoorden op dit verzoek.

[15][FOI #536 email]

 

Is [16][Zaventem request email] het verkeerde adres voor Openbaarheid van
bestuur aanvragen aan Gemeente Zaventem ? Indien dit het geval is, gelieve
ons dan te contacteren via dit formulier:

[17]http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

 

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid [18]http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

 

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u
aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar
onze website.

 

-------------------------------------------------------------------

 

In de huidige stand van de wetgeving kunnen via e-mail verstuurde of
ontvangen berichten niet beschouwd worden als officiele briefwisseling. Om
bewijskracht in recht te kunnen hebben, moet alle correspondentie dan ook
via briefwisseling verlopen en voorzien zijn van een handtekening. De
inhoud van de door de gemeente verstuurde e-mail verbindt de gemeente
Zaventem aldus op generlei wijze, noch kan de aansprakelijkheid van het
gemeentebestuur erdoor in het gedrang worden gebracht.

 

In de huidige stand van de wetgeving kunnen via e-mail
verstuurde of ontvangen berichten niet beschouwd worden als
officiele briefwisseling. Om bewijskracht in recht te kunnen
hebben, moet alle correspondentie dan ook via briefwisseling
verlopen en voorzien zijn van een handtekening. De inhoud van
de door de gemeente verstuurde e-mail verbindt de gemeente
Zaventem aldus op generlei wijze, noch kan de
aansprakelijkheid van het gemeentebestuur erdoor in het
gedrang worden gebracht.

References

Visible links
6. mailto:[adresse email]
8. http://www.zaventem.be/
9. mailto:[FOI #536 email]
10. mailto:[Zaventem request email]
11. mailto:[FOI #536 email]
12. mailto:[Zaventem request email]
13. http://transparencia.be/change_request/n...
14. http://transparencia.be/help/officers
15. mailto:[FOI #536 email]
16. mailto:[Zaventem request email]
17. http://transparencia.be/nl_BE/change_req...
18. http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Geachte heer,

Bedankt voor uw snelle reactie.
Wat ik bedoel met het zichtbaar stellen van de blauwe kaart is het aanbrengen van de parkeerkaart op het dashboard van de auto met op de tijdsbepaling het uur van aankomst.
Mijn motivatie doet niet ter zake.
Het gaat wel degelijk om de retributies die geïnd worden door een maatschappij in opdracht van de gemeente. Wat me interesseert is wat dus de gemeente hiervan int per jaar en onderverdeeld wat van inwoners van Zaventem komt en wat van buitenstaanders.

Ik kijk uit naar uw reactie en naar de informatie die u geeft.

Hoogachtend,
Erik Vanden Abeele

Sven Willekens,

5 pièces jointes

Geachte heer Erik Vanden Abeele,

 

Zoals eerder medegedeeld hebben we uw vraag onderzocht. In overleg met de
gemeentesecretaris en de betrokken dienstverantwoordelijke zijn we
overtuigd dat het jaarverslag 2016 van de concessiehouder inzake 'parkeren
in Zaventem' INDIGO en het gemeentelijk retributiereglement 'parkeren' een
antwoord zullen bieden op uw vragen. Wij vestigen in het bijzonder uw
aandacht op hoofdstuk 3 "FINANCIËLE AFREKENING" waar uw vraagstelling
 grotendeels over handelt.

 

hoogachtend,

 

namens gemeentebestuur Zaventem

i.o. gemeentesecretaris

 

┌──────────────────────────────────╥────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ║Sven Willekens │
│ ║ │
│ ║Communicatieambtenaar │
│ ║ │
│ ║Gemeente Zaventem Diegemstraat 37 [2]Beschrijving: │
│[1]Beschrijving: ║cid:image002.gif@01CFCDB9.0CD36C601930 Zaventem  [3]Beschrijving: │
│cid:image001.gif@01CE352C.90A68B70║cid:image002.gif@01CFCDB9.0CD36C60 TEL.: 02 717 89 07[4]Beschrijving: │
│ ║cid:image003.jpg@01CFCDB9.0CD36C60    │
│ ║ │
│ ║Gsm: 0495 30 83 79   [5]Beschrijving: │
│ ║cid:image002.gif@01CFCDB9.0CD36C60 [6][adresse email][7]Beschrijving:│
│ ║cid:image002.gif@01CFCDB9.0CD36C60[8]www.zaventem.be │
└──────────────────────────────────╨────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Erik Vanden Abeele [mailto:[FOI #536 email]]
Verzonden: zondag 7 januari 2018 10:32
Aan: Sven Willekens <[adresse email]>
Onderwerp: Re: FW: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Graag
had ik het bedrag per jaar geweten die de gemeente int voor het parkeren
in de straat op haar gebied.

 

Geachte heer,

 

Bedankt voor uw snelle reactie.

Wat ik bedoel met het zichtbaar stellen van de blauwe kaart is het
aanbrengen van de parkeerkaart op het dashboard van de auto met op de
tijdsbepaling het uur van aankomst.

Mijn motivatie doet niet ter zake.

Het gaat wel degelijk om de retributies die geïnd worden door een
maatschappij in opdracht van de gemeente. Wat me interesseert is wat dus
de gemeente hiervan int per jaar en onderverdeeld wat van inwoners van
Zaventem komt en wat van buitenstaanders.

 

Ik kijk uit naar uw reactie en naar de informatie die u geeft.

 

Hoogachtend,

Erik Vanden Abeele

 

Afficher les sections citées