Gerichte duiding bij Covid-19 statistieken

La demande a partiellement abouti.

Geachte Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,

Context van mijn vraag:

In het kader van het recht op informatie die ik bezit uit hoofde van de wetgeving op de de openbaarheid van bestuur had ik graag informatie ingewonnen bij u als bevoegde overheidsdienst voor de volksgezondheid.

COVID-19 overheerst momenteel ons maatschappelijk leven en de publieke berichtgeving. De laatste weken focussen de discussies zich voornamelijk op het al dan niet nemen van een boosterprik, het verplicht maken van een vaccin, etc. Vooralsnog is het nemen van het vaccin en een eventuele derde prik een vrije keuze voor iedere individuele burger.

Ikzelf ben een man van 30 jaar oud, ben dubbel gevaccineerd en twijfel over het nemen van een derde prik. Om mijn keuze te maken steun ik liefst op cijfers die ik zelf kan nagaan en interpreteren, niet op aanmoedigende noch op ontmoedigende berichtgeving. Op jullie website, die verder doorverwijst naar de verschillende dataportalen van Sciensano, heb ik gepoogd zoveel mogelijk relevante info terug te vinden. Bedankt voor deze publieke bron van transparante informatie. Toch blijf ik ook na het lezen van de laatste cijfers en rapporten met enkele voor mij pertinente vragen zitten. Graag wend ik me tot u als bevoegde overheidsdienst om mij de volgende informatie te bezorgen.

Informatie die ik wens te verkrijgen

1. Uit berichtgeving kan ik afleiden dat er in absolute aantallen meer gevaccineerden op intensieve zorgen belandden dan niet-gevaccineerden. In relatieve termen gaat het echter om een oververtegenwoordiging van niet-gevaccineerden. Ik vind echter amper informatie terug over de leeftijd en eventuele comorbiditeiten van de groep niet-gevaccineerden op intensieve zorg. Als er al over leeftijden gesproken wordt is het in erg generieke termen (bv. enkel de gemiddelde leeftijd van de gehele groep).

Kan u me het meest recente overzicht bezorgen van het aantal niet-gevaccineerde mensen op intensieve zorgen onderverdeeld per leeftijdsgroep per 10 jaar (0-20, 21-30, 31-40, etc.) en het aantal van hen met onderliggende comorbiditeiten?

2. Uit de meest recente cijfers lees ik dat er in totaal 29.083 officiële stergevallen zijn omwille van COVID-19. 51 daarvan onder de 25, en 179 tussen de 25 en 44.

Kan u een verdere onderdeling maken van stergevallen tussen de leeftijd van 20-25, 26-30, 31-35, 36-40 en 41-45? Ik ben zelf namelijk 30 jaar, en aangezien leeftijd een van de belangrijkste factoren blijkt te zijn in de sterftecijfers zou ik graag een meer specifieke trend willen waarnemen dan de brede groep van 25-44.

Kan u me daarnaast meedelen hoeveel personen van de groep van 179 stergevallen tussen 0-44 jaar comorbiditeiten vertoonden?

3. Intussen blijkt dat ook wie gevaccineerd is het virus nog steeds kan overdragen aan anderen. Zijn er concrete cijfers of studies over de mate van overdraagbaarheid van het virus door gevaccineerden versus niet-gevaccineerden? Met andere woorden, is de kans groter dat ik het virus als niet-gevaccineerde overdraag aan iemand anders, en zo ja, hoeveel maal groter? Ook hierover lees en hoor ik vaak vage stellingen uit verschillende hoeken, die vaak gericht zijn op het overtuigen dan wel ontmoedigen van anderen.

4. Zijn er concrete cijfers beschikbaar over ziekenhuisopnames en/of sterftecijfers die direct of indirect het gevolg kunnen zijn van het nemen van een van de beschikbare vaccins?

Alvast erg bedankt om mijn verzoek te behandelen.

Hoogachtend,
J. Cousyns

Service Center Health,

6 pièces jointes

Mevrouw, Mijnheer,

Wij bevestigen u de ontvangst van uw hieronder vermelde mail.

Uw vraag zal zo spoedig mogelijk behandeld worden. Wij houden u op de
hoogte van de verdere afhandeling van uw vraag.

Wij blijven steeds ter beschikking voor al uw vragen.

Vriendelijke groeten,

 

 

Service Center Gezondheid

Een samenwerking tussen de FOD Gezondheid, het RIZIV en het FAGG
Galileelaan 5 - 1210 Brussel
T + 32 (0)2 524 97 97

 
[1]www.health.belgium.be [2]www.riziv.fgov.be [3]www.fagg.be

Denk aan ons leefmilieu voor u deze mail afdrukt
Indien u niet de bestemmeling bent voor dit bericht, vragen we u om dit te
melden en het bericht te verwijderen

 

 

Uw vraag, suggestie of klacht

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Geachte Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu,

Context van mijn vraag:

In het kader van het recht op informatie die ik bezit uit hoofde van de
wetgeving op de de openbaarheid van bestuur had ik graag informatie
ingewonnen bij u als bevoegde overheidsdienst voor de volksgezondheid.

COVID-19 overheerst momenteel ons maatschappelijk leven en de publieke
berichtgeving. De laatste weken focussen de discussies zich voornamelijk
op het al dan niet nemen van een boosterprik, het verplicht maken van een
vaccin, etc. Vooralsnog is het nemen van het vaccin en een eventuele derde
prik een vrije keuze voor iedere individuele burger.

Ikzelf ben een man van 30 jaar oud, ben dubbel gevaccineerd en twijfel
over het nemen van een derde prik. Om mijn keuze te maken steun ik liefst
op cijfers die ik zelf kan nagaan en interpreteren, niet op aanmoedigende
noch op ontmoedigende berichtgeving. Op jullie website, die verder
doorverwijst naar de verschillende dataportalen van Sciensano, heb ik
gepoogd zoveel mogelijk relevante info terug te vinden. Bedankt voor deze
publieke bron van transparante informatie. Toch blijf ik ook na het lezen
van de laatste cijfers en rapporten met enkele voor mij pertinente vragen
zitten. Graag wend ik me tot u als bevoegde overheidsdienst om mij de
volgende informatie te bezorgen.

Informatie die ik wens te verkrijgen

1. Uit berichtgeving kan ik afleiden dat er in absolute aantallen meer
gevaccineerden op intensieve zorgen belandden dan niet-gevaccineerden. In
relatieve termen gaat het echter om een oververtegenwoordiging van
niet-gevaccineerden. Ik vind echter amper informatie terug over de
leeftijd en eventuele comorbiditeiten van de groep niet-gevaccineerden op
intensieve zorg. Als er al over leeftijden gesproken wordt is het in erg
generieke termen (bv. enkel de gemiddelde leeftijd van de gehele groep).

Kan u me het meest recente overzicht bezorgen van het aantal
niet-gevaccineerde mensen op intensieve zorgen onderverdeeld per
leeftijdsgroep per 10 jaar (0-20, 21-30, 31-40, etc.) en het aantal van
hen met onderliggende comorbiditeiten?

2. Uit de meest recente cijfers lees ik dat er in totaal 29.083 officiële
stergevallen zijn omwille van COVID-19. 51 daarvan onder de 25, en 179
tussen de 25 en 44.

Kan u een verdere onderdeling maken van stergevallen tussen de leeftijd
van 20-25, 26-30, 31-35, 36-40 en 41-45? Ik ben zelf namelijk 30 jaar, en
aangezien leeftijd een van de belangrijkste factoren blijkt te zijn in de
sterftecijfers zou ik graag een meer specifieke trend willen waarnemen dan
de brede groep van 25-44.

Kan u me daarnaast meedelen hoeveel personen van de groep van 179
stergevallen tussen 0-44 jaar comorbiditeiten vertoonden?

3. Intussen blijkt dat ook wie gevaccineerd is het virus nog steeds kan
overdragen aan anderen. Zijn er concrete cijfers of studies over de mate
van overdraagbaarheid van het virus door gevaccineerden versus
niet-gevaccineerden? Met andere woorden, is de kans groter dat ik het
virus als niet-gevaccineerde overdraag aan iemand anders, en zo ja,
hoeveel maal groter? Ook hierover lees en hoor ik vaak vage stellingen uit
verschillende hoeken, die vaak gericht zijn op het overtuigen dan wel
ontmoedigen van anderen.

4. Zijn er concrete cijfers beschikbaar over ziekenhuisopnames en/of
sterftecijfers die direct of indirect het gevolg kunnen zijn van het nemen
van een van de beschikbare vaccins?

Alvast erg bedankt om mijn verzoek te behandelen.

Hoogachtend,

J. Cousyns

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #2982 email]

Is [SPF Santé request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur
aan te vragen Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu? Indien ja, gelieve met ons contact op te
nemenvia deze weg:

https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 
Ref:MSG2663644

References

Visible links
1. www.health.belgium.be
http://www.health.belgium.be/
2. www.riziv.fgov.be
http://www.riziv.fgov.be/
3. www.fagg.be
http://www.fagg.be/

Service Center Health,

6 pièces jointes

Geachte mevrouw,

Geachte heer,

Wij bedanken u voor uw e-mail.

We nodigen u uit om onze website te bezoeken, die thematisch alle
informatie samenbrengt die ons ter beschikking staat:
[1]https://www.info-coronavirus.be/nl/ .

Indien u het antwoord op uw vraag niet op deze webpagina terugvindt, kan u
telefonisch contact opnemen met de infolijn Covid-19 op het nummer 0800 14
689.

Wie doof of slechthorend is, kan via de [2]afstandstolkendienst (enkel op
weekdagen) verder geholpen worden.

Heel wat onderwerpen die met het coronavirus te maken hebben (testing,
tracing, contactopvolging, quarantaine, certificaten, Covid Safe Ticket,
…) behoren tot de regionale bevoegdheden. U kan hen bereiken op de
volgende contactpunten :

Vlaanderen: 078 78 78 50 (Covid Safe Ticket)

                     1700 (vaccinatie)

Brussel:        02 214 19 19

Wallonië:      071 31 34 93 (Covid Safe Ticket)

                     0800 16 0 61 

                     0800 46 0 19 (vaccinatie)

                     [3][adresse email]

                     [4]https://requete-vaccination.aviq.be (fouten
vaccinatiegegevens)

Duitstalige gemeenschap:  0800 23 0 32

U vindt ook veel informatie over het Covid-certificaat op de website
[5]https://covidsafe.be/nl .

Vriendelijke groeten,

 

Service Center Gezondheid

Een samenwerking tussen de FOD Gezondheid, het RIZIV en het FAGG
Galileelaan 5 - 1210 Brussel
T + 32 (0)2 524 97 97

 
[6]www.health.belgium.be [7]www.riziv.fgov.be [8]www.fagg.be

Denk aan ons leefmilieu voor u deze mail afdrukt
Indien u niet de bestemmeling bent voor dit bericht, vragen we u om dit te
melden en het bericht te verwijderen

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ref:MSG2665391

References

Visible links
1. https://www.info-coronavirus.be/nl/
2. afstandstolkendienst
https://www.afstandstolk.be/
3. mailto:[adresse email]
4. https://requete-vaccination.aviq.be/
5. https://covidsafe.be/nl
6. www.health.belgium.be
http://www.health.belgium.be/
7. www.riziv.fgov.be
http://www.riziv.fgov.be/
8. www.fagg.be
http://www.fagg.be/