Gemeenteraad 14 januari 2019 - Verklarende nota's

Actuellement en attente d'une réponse de Ville de Bruxelles, l'autorité publique doit répondre rapidement et normalement au plus tard le (Précisions).

Brussel, 10 januari 2019

Geachte,

Ik zou het op prijs stellen als u via e-mail de toelichtingen bij de punten op de agenda van de gemeenteraad van maandag 14 januari 2019 zou kunnen toesturen.

Hoogachtend,

Mie Demin