geluidsschermen Tuinwijk Antwerpen

Lander Meeusen a fait cette demande Liberté d'accès à l'information à Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

La demande a abouti.

Geachte Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV),

In het kader van de wet van openbaarheid van bestuur hebben we enkele vragen over de nieuwe geluidsmuur die recent door u geplaatst is aan de E313 ter hoogte van de Tuinwijk in Antwerpen.
Eerdere verzoeken om (deze en andere) informatie bleven tot op heden onbeantwoord.

1.Kan u ons het CE-certificaat van deze muren doorsturen?
2.Kan u ons geluidsmetingen doorsturen die in de invloedszone van de geluidsschermen (+/- 200 m. aan weerszijden) zijn gebeurd voor en na de werken?
3.Wanneer gebeurt de oplevering en wat zijn de voorwaarden voor die oplevering?
4.Kan u ons de samenwerkingsovereenkomst (type IX) tussen de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid sturen? Welke geluidsmetingen waren/zijn er voorzien in die overeenkomsten?

Hoogachtend,

Lander Meeusen

Klantendienst Wegen en Verkeer,

Beste mevrouw / mijnheer Meeusen

Bedankt voor uw bericht. Wij komen zo snel mogelijk bij u terug.

Heeft u in de tussentijd nog vragen? Neem dan gerust contact op met
vermelding van referentienummer KM-2020-26864.

Met vriendelijke groeten 

Klantendienst AWV

 

Wij ontvingen van u volgend bericht:
Locatie melding: Tuinwijk
Melding:

 

 

---------- Forwarded message --------- 
Van: Lander Meeusen <[1][FOI #1917 email]> 
Date: di 11 aug. 2020 om 22:06 
Subject: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - geluidsschermen
Tuinwijk Antwerpen 
To: Wet openbaarheid van bestuur - WOB aanvragen aan Vlaams Agentschap
Wegen en Verkeer (AWV) < [2][Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) request email]> 
 

Geachte Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), 

In het kader van de wet van openbaarheid van bestuur hebben we enkele
vragen over de nieuwe geluidsmuur die recent door u geplaatst is aan de
E313 ter hoogte van de Tuinwijk in Antwerpen. 
Eerdere verzoeken om (deze en andere) informatie bleven tot op heden
onbeantwoord. 

1.Kan u ons het CE-certificaat van deze muren doorsturen? 
2.Kan u ons geluidsmetingen doorsturen die in de invloedszone van de
geluidsschermen (+/- 200 m. aan weerszijden) zijn gebeurd voor en na de
werken? 
3.Wanneer gebeurt de oplevering en wat zijn de voorwaarden voor die
oplevering? 
4.Kan u ons de samenwerkingsovereenkomst (type IX) tussen de stad
Antwerpen en de Vlaamse overheid sturen? Welke geluidsmetingen waren/zijn
er voorzien in die overeenkomsten? 

Hoogachtend, 

Lander Meeusen 

------------------------------------------------------------------- 
Merci d'utiliser cette adresse email pour toutes les réponses à cette
demande: 
[3][FOI #1917 email] 

[4][Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) request email] n'est pas la bonne adresse pour les
demandes  Liberté d'accès à l'information à Vlaams Agentschap Wegen en
Verkeer (AWV)? Alors, contactez-nous via ce formulaire: 
[5]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Attention?: Ce message et les réponses/documents que vous écrivez seront
publiés en libre accès sur internet. Notre politique en matière de
confidentialité et de droits d'auteur : 
[6]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Notez bien que dans certains cas, la publication des demandes et des
réponses sera retardée. 

Si vous trouvez ce service utile en tant que plateforme d'accès à
l'information, pouvez-vous demander à votre webmaster de mettre un lien
vers notre site à partir de la page "droit d'accès à l'information" de
votre organisation ? 

-------------- 
Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag. 
[7][FOI #1917 email] 

Is [8][Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) request email] een verkeerd adres om Openbaarheid
van bestuur aan te vragen Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)? Indien
ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg: 
[9]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid: 
[10]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt. 

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website. 

------------------------------------------------------------------- 
 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #1917 email]
2. mailto:[Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) request email]
3. mailto:[FOI #1917 email]
4. mailto:[Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) request email]
5. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
6. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
7. mailto:[FOI #1917 email]
8. mailto:[Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) request email]
9. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
10. https://eur03.safelinks.protection.outlo...

AWV, Antwerpen, Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

1 pièce jointe

Geachte Lander Meeuwsen,
Gelieve in bijlage het ZIP-bestand voor de documenten te vinden waarnaar u
vroeg in uw bericht van 11 augustus 2020.
In antwoord op vraag 2 en 3 in uw bericht kunnen we u ook volgende
informatie geven:
2) De metingen na de werken vinden plaats in september.
3) De voorlopige oplevering vindt plaats nadat de werken volledig zijn
uitgevoerd en de nodige testen zijn gebeurd. Indien de in-situ metingen
waardes voor geluidsisolatie en/of geluidsreflectie geven die kleiner zijn
dan de toegelaten toleranties worden de schermen geweigerd (zie
SB250-8.4.2.7).
Definitieve oplevering vindt plaats nadat de waarborgperiode is
verstreken.

Deze beslissing voor inwilliging van een vraag tot openbaarheid van
bestuur houdt geen toestemming in om de gevraagde bestuursdocumenten te
hergebruiken.  

Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen bij de beroepsinstantie
inzake de openbaarheid van bestuur, waarvan het secretariaat gevestigd is
bij Vlaamse overheid, departement Diensten voor het Algemeen
Regeringsbeleid, afdeling Kanselarij, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88
bus 20, te 1000 Brussel. U beschikt daartoe over een termijn van dertig
kalenderdagen, die ingaat op de dag nadat de beslissing werd verstuurd.”

Departement Kanselarij en Bestuur

[1]Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 bus 20

1000 Brussel

Met vriendelijke groeten

Secretariaat 

AGENTSCHAP
WEGEN & VERKEER
Wegen en Verkeer Antwerpen

T 03/224 68 11 
Lange Kievitstraat 111-113 / bus 41 

2018 Antwerpen

[2][adresse email]

Dit bericht is onderhevig aan deze [3]e-maildisclaimer.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

References

Visible links
1. https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-ove...
2. mailto:[adresse email]
3. http://www.wegenenverkeer.be/emaildiscla...

Geachte mevrouw, mijnheer,

Hartelijk dank voor deze duidelijke informatie. Ik kijk met u uit naar de metingen in september. Worden deze metingen ergens openbaar gemaakt? Zo nee, zou u me ervan op de hoogte kunnen brengen?

Vriendelijke groeten,

Lander Meeusen