Cher/Chère Commune de Stoumont,

Je vous demande les comptes et pièces justificatives de chaque fabrique d eglise de notre commune

Grand merci

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Joel beaupain

Sébastien Poncin, Commune de Stoumont

1 pièce jointe

Monsieur BEAUPAIN,

Veuillez trouver, en annexe, la réponse de la Commune de Stoumont.

Cordialement,

-----Message d'origine-----
De : Joel beaupain <[FOI #4754 email]>
Envoyé : vendredi 12 janvier 2024 18:42
À : Liberté d'accès à l'information demandes à Stoumont <[Stoumont request email]>
Objet : Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Fabriques d eglise

Cher/Chère Commune de Stoumont,

Je vous demande les comptes et pièces justificatives de chaque fabrique d eglise de notre commune

Grand merci

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Joel beaupain

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #4754 email]

Is [Stoumont request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Gemeente Stoumont? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Cher/Chère Sébastien Poncin,

Je vous remercie.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes salutations distinguées.

Joel beaupain