ECPRD-aanvraag "Filibustering and Parliamentary Obstruction" (nr. 1042)

La réponse à cette demande est très en retard. Selon la loi, en toutes circonstances, Sénat de Belgique aurait déjà dû répondre (Précisions). Si vous êtes l'auteur de la demande, vous pouvez vous plaindre via le lien Solliciter une demande de reconsidération.

Geachte meneer of mevrouw,

Graag ontvang ik op basis van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur de volgende documenten:

- de vergelijkende aanvraag, gesteld via het netwerk van het Europees Centrum voor parlementair onderzoek en documentatie (ECPRD), met als titel "Filibustering and Parliamentary Obstruction" (nr. 1042) van 30 juli 2008, inclusief modelantwoord, alle ontvangen antwoorden van de ECPRD-correspondenten en, indien van toepassing, de vergelijkende studie gemaakt op basis van de antwoorden op de ECPRD-aanvraag.

Met vriendelijke groet,

Dirk Eismann

Geachte meneer of mevrouw,

Mijn verzoek op basis van de wet openbaarheid van bestuur met als onderwerp "ECPRD-aanvraag "Filibustering and Parliamentary Obstruction" (nr. 1042)" van 11 mei 2019 is door u niet binnen de wettelijke termijn beantwoord.

Informeer me alstublieft onmiddellijk over de status van mijn verzoek.

Met vriendelijke groet,

Dirk Eismann