Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Dirk Eismann veuillez vous connecter et nous l'indiquer.

ECPRD-aanvraag "Crossroads Database for Legislation" (nr. 936)

Nous attendons que Dirk Eismann lise la réponse récente et mette à jour les statuts.

Geachte meneer of mevrouw,

Graag ontvang ik op basis van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur de volgende documenten:

- de vergelijkende aanvraag, gesteld via het netwerk van het Europees Centrum voor parlementair onderzoek en documentatie (ECPRD), met als titel "Crossroads Database for Legislation" (nr. 936) van 28 februari 2008, inclusief modelantwoord, alle ontvangen antwoorden van de ECPRD-correspondenten en, indien van toepassing, de vergelijkende studie gemaakt op basis van de antwoorden op de ECPRD-aanvraag.

Met vriendelijke groet,

Dirk Eismann

Geachte meneer of mevrouw,

Mijn verzoek op basis van de wet openbaarheid van bestuur met als onderwerp "ECPRD-aanvraag "Crossroads Database for Legislation" (nr. 936)" van 11 mei 2019 is door u niet binnen de wettelijke termijn beantwoord.

Informeer me alstublieft onmiddellijk over de status van mijn verzoek.

Met vriendelijke groet,

Dirk Eismann

Info, La Chambre Belge des représentants

Geachte heer,

Hoewel de Kamer van volksvertegenwoordigers zeer veel informatie publiceert en vrijgeeft, is de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur niet op haar van toepassing, daar zij geen administratieve overheid is.

Hierbij vindt u de door u gevraagde studie. De antwoorden van de ECPRD-correspondenten kunnen wij u zonder de toestemming van de betrokken parlementen niet bezorgen.

Met vriendelijke groeten,

Mireille PÖTTGENS

Service des Relations publiques et internationales
Dienst Public Relations en Internationale Betrekkingen
Department for Public and International Relations

Afficher les sections citées

Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Dirk Eismann veuillez vous connecter et nous l'indiquer.