ECPRD-aanvraag "Crossroads Database for Legislation" (nr. 936)

Actuellement en attente d'une réponse de La Chambre Belge des représentants, l'autorité publique doit répondre rapidement et normalement au plus tard le (Précisions).

Geachte meneer of mevrouw,

Graag ontvang ik op basis van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur de volgende documenten:

- de vergelijkende aanvraag, gesteld via het netwerk van het Europees Centrum voor parlementair onderzoek en documentatie (ECPRD), met als titel "Crossroads Database for Legislation" (nr. 936) van 28 februari 2008, inclusief modelantwoord, alle ontvangen antwoorden van de ECPRD-correspondenten en, indien van toepassing, de vergelijkende studie gemaakt op basis van de antwoorden op de ECPRD-aanvraag.

Met vriendelijke groet,

Dirk Eismann