details van vergoedingen en betalingen aan administrateurs die door Brussel stad zijn benoemd 2013-2017

La réponse à cette demande est très en retard. Selon la loi, en toutes circonstances, Ville de Bruxelles aurait déjà dû répondre (Précisions). Si vous êtes l'auteur de la demande, vous pouvez vous plaindre via le lien Solliciter une demande de reconsidération.

Elisabeth De Raeymaecker

Geachte ,

Kan u mij via electronische versie en in antwoord op deze mail het volgende doorsturen;
de tabel ontvangen van het gemeentelijk secretariaat (conform de ordonnantie van 2006, http://www.etaamb.be/nl/beschikking-van-... )met het geheel van openbare instellingen (dient te worden verstaan, iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of zijdelings ressorteert onder Brussel stad of die onder zijn controle of toezicht valt)

Met de volgende gegevens:
- vergoedingen
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura gestort door alle hierboven vermelde instellingen aan haar verschillende administrateurs vanaf 2013 tot en met 2017.

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Elisabeth De Raeymaecker