Demande d'implantation du permis de bâtir

La demande a partiellement abouti.

Cher/Chère Ville de Gembloux,

J'aimerais disposer d'une copie du plan d'implantation du permis de bâtir de l'immeuble 124, chaussée de Namur section B n°34 a3 55 p4

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Gérard KERSTEN

Urbanisme, Ville de Gembloux

Bonjour,

Vu le nombre important de plans, je vous invite à me transmettre votre n° de téléphone afin de fixer un RDV pour que vous puissiez consulter le dossier.

Cordialement,

M.DETIFFE

-----Message d'origine-----
De : G&rard KERSTEN <[FOI #1995 email]>
Envoyé : mardi 22 décembre 2020 10:21
À : Administration <[adresse email]>
Objet : Demande au nom de la Liberté d'accès à l'information - Demande d'implantation du permis de bâtir

Cher/Chère Ville de Gembloux,

J'aimerais disposer d'une copie du plan d'implantation du permis de bâtir de l'immeuble 124, chaussée de Namur section B n°34 a3 55 p4

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Gérard KERSTEN

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #1995 email]

Is [Gembloux request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Gembloux? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:

https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------