data en contracten omtrent de verwijdering van asbest in de Papenvest

Fien Portier a fait cette demande Liberté d'accès à l'information à SLRB - Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

En attente d'une reconsidération par SLRB - Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale à propos de leur gestion de cette demande.

Geachte Brussels Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM),

Conform het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen, wens ik graag onderstaand stuk te ontvangen:

De data van alle renovaties ter verwijdering van asbest in de vijf woonblokken van de Papenvest (Rempart des Moines). Tevens vraag ik de facturen van de aannemers die de asbest verwijderden en de contracten die de stad afsloot met de aannemers.

In deze vraag openbaarheid vraag ik alle data, facturen en contracten op inclusief alle bijlagen en exclusief de persoonsgegevens vermeld in artikel 4,1 van de algemene verordening gegevensbescherming.

Alvast bedankt voor uw medewerking

Met vriendelijke groeten

Fien Portier

Geachte Brussels Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM),

Geef dit a.u.b. door aan de persoon die belast is met aanvragen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur - WOB.

Ik vraag een heroverweging van mijn informatie aanvraag 'data en contracten omtrent de verwijdering van asbest in de Papenvest' bij Brussels Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).

De BGHM heeft de wettelijke termijn voor het beantwoorden van een vraag openbaarheid ver overschreden. Gelieve mij alsnog de documenten de bezorgen.

Een volledige historiek van mijn WOB-informatieaanvraag en alle erbij horende correspondentie is beschikbaar op: http://transparencia.be/nl_BE/request/da...

Hoogachtend,

Fien Portier