data en contracten omtrent de verwijdering van asbest in de Papenvest

Fien Portier a fait cette demande Liberté d'accès à l'information à Ville de Bruxelles

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Ville de Bruxelles n'a pas les informations demandées.

Geachte Stad Brussel,

Conform het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen, wens ik graag onderstaand stuk te ontvangen:

De data van alle renovaties ter verwijdering van asbest in de vijf woonblokken van de Papenvest (Rempart des Moines). Tevens vraag ik de facturen van de aannemers die de asbest verwijderden en de contracten die de stad afsloot met de aannemers.

In deze vraag openbaarheid vraag ik alle data, facturen en contracten op inclusief alle bijlagen en exclusief de persoonsgegevens vermeld in artikel 4,1 van de algemene verordening gegevensbescherming.

Alvast bedankt voor uw medewerking

Met vriendelijke groeten

Fien Portier

Transparence, Ville de Bruxelles

1 pièce jointe

Mevrouw Fien Portier,

 

Ik verwijs naar uw verzoek van 11 maart 2023.

Uit inlichtingen bij de bevoegde dienst, blijkt dat de documenten niet
bestaan.

Wij kunnen daarom niet aan uw verzoek voldoen.

De gebouwen zijn eigendom van en worden onderhouden door Brusselse Woning.

Met vriendelijke groeten,

 

[1]BXL_logo_vertical_FILET_FR_NL_72 SERVICE JURIDIQUE • JURIDISCHE DIENST

VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL

T. +32 (0)2 279 20 20 –
[2][adresse email] •
[3][adresse email]
Appui Juridique • Juridische
Ondersteuning
Rue des Halles 4, 1000 Bruxelles •
Hallenstraat 4, 1000 Brussel

[4]www.bruxelles.be •
[5]www.brussel.be • [6]Suivez-nous sur
les réseaux sociaux • [7]Volg ons op
social media

 

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij de Commissie voor
Toegang tot Bestuursdocumenten volgens de procedures vermeld in artikel 27
van het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse
gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van
bestuur bij de Brusselse instellingen

Bovendien kan de verzoeker zich tot de Ombudsman van Brussel wenden en bij
hem een klacht indienen. Dit kan door middel van een per e-mail te
verzenden klachtenformulier. De klachtendienst is ook telefonisch
bereikbaar en er kan een afspraak worden gemaakt. Nadere informatie en
contactgegevens voor de klachtendienst zijn te vinden op
https://www.ombuds.brussels/wp/?lang=nl .

***DISCLAIMER***

Ce courrier électronique n'est pas revêtu de la signature électronique
prévue par la loi du 9 juillet 2001; il n'a donc pas de valeur officielle.
Il ne remplace pas le document signé par le fonctionnaire habilité ou par
l'Autorité communale. Par ailleurs, ce message électronique, de même que
les documents qui y sont joints, sont réservés à l'usage exclusif de son
destinataire. L'expéditeur ne peut garantir la transmission fidèle de ce
message. Prévenez-le dès que possible s'il est incomplet ou illisible. Si
vous l'avez reçu par erreur, veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur
par téléphone ou par e-mail et détruire ce message. L'information contenue
peut être confidentielle et/ou protégée par la loi; sa divulgation,
reproduction ou autres utilisations sont strictement interdites.
Merci.

Deze e-mail is niet bekleed met de elektronische handtekening zoals
voorzien door de wet van 9 juli 2001 en heeft dus geen officiële waarde.
Hij vervangt geenszins de documenten ondertekend door de bevoegde
ambtenaar of door de Gemeentelijke Overheid. Dit bericht en de eraan
toegevoegde documenten zijn voorbehouden voor exclusief gebruik door de
geadresseerde. De afzender kan de correcte overdracht van dit bericht niet
waarborgen. Waarschuw de afzender zo snel mogelijk bij een onvolledig of
onleesbaar bericht. Heeft u dit bericht per vergissing ontvangen, gelieve
de afzender dan onmiddellijk telefonisch of per e-mail te verwittigen en
het bericht te wissen. De inhoud van dit bericht kan van vertrouwelijke
aard en/of bij wet beschermd zijn; de verspreiding, reproductie of het
gebruik voor andere doeleinden ervan zijn strikt verboden.
Dank U.

References

Visible links
2. mailto:[adresse email]
3. mailto:[adresse email]
4. http://www.bruxelles.be/
5. http://www.brussel.be/
6. http://www.bruxelles.be/6762
7. http://www.brussel.be/6762

Transparence, Ville de Bruxelles

1 pièce jointe

Mevrouw Fien Portier,

 

Ik verwijs naar uw verzoek van 11 maart 2023.

Uit inlichtingen bij de bevoegde dienst, blijkt dat de documenten niet
bestaan.

Wij kunnen daarom niet aan uw verzoek voldoen.

De gebouwen zijn eigendom van en worden onderhouden door Brusselse Woning.

Met vriendelijke groeten,

 

[1]BXL_logo_vertical_FILET_FR_NL_72 SERVICE JURIDIQUE • JURIDISCHE DIENST

VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL

T. +32 (0)2 279 20 20 –
[2][adresse email] •
[3][adresse email]
Appui Juridique • Juridische
Ondersteuning
Rue des Halles 4, 1000 Bruxelles •
Hallenstraat 4, 1000 Brussel

[4]www.bruxelles.be •
[5]www.brussel.be • [6]Suivez-nous sur
les réseaux sociaux • [7]Volg ons op
social media

 

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld bij de Commissie voor
Toegang tot Bestuursdocumenten volgens de procedures vermeld in artikel 27
van het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse
gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van
bestuur bij de Brusselse instellingen

Bovendien kan de verzoeker zich tot de Ombudsman van Brussel wenden en bij
hem een klacht indienen. Dit kan door middel van een per e-mail te
verzenden klachtenformulier. De klachtendienst is ook telefonisch
bereikbaar en er kan een afspraak worden gemaakt. Nadere informatie en
contactgegevens voor de klachtendienst zijn te vinden op
https://www.ombuds.brussels/wp/?lang=nl .

***DISCLAIMER***

Ce courrier électronique n'est pas revêtu de la signature électronique
prévue par la loi du 9 juillet 2001; il n'a donc pas de valeur officielle.
Il ne remplace pas le document signé par le fonctionnaire habilité ou par
l'Autorité communale. Par ailleurs, ce message électronique, de même que
les documents qui y sont joints, sont réservés à l'usage exclusif de son
destinataire. L'expéditeur ne peut garantir la transmission fidèle de ce
message. Prévenez-le dès que possible s'il est incomplet ou illisible. Si
vous l'avez reçu par erreur, veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur
par téléphone ou par e-mail et détruire ce message. L'information contenue
peut être confidentielle et/ou protégée par la loi; sa divulgation,
reproduction ou autres utilisations sont strictement interdites.
Merci.

Deze e-mail is niet bekleed met de elektronische handtekening zoals
voorzien door de wet van 9 juli 2001 en heeft dus geen officiële waarde.
Hij vervangt geenszins de documenten ondertekend door de bevoegde
ambtenaar of door de Gemeentelijke Overheid. Dit bericht en de eraan
toegevoegde documenten zijn voorbehouden voor exclusief gebruik door de
geadresseerde. De afzender kan de correcte overdracht van dit bericht niet
waarborgen. Waarschuw de afzender zo snel mogelijk bij een onvolledig of
onleesbaar bericht. Heeft u dit bericht per vergissing ontvangen, gelieve
de afzender dan onmiddellijk telefonisch of per e-mail te verwittigen en
het bericht te wissen. De inhoud van dit bericht kan van vertrouwelijke
aard en/of bij wet beschermd zijn; de verspreiding, reproductie of het
gebruik voor andere doeleinden ervan zijn strikt verboden.
Dank U.

References

Visible links
2. mailto:[adresse email]
3. mailto:[adresse email]
4. http://www.bruxelles.be/
5. http://www.brussel.be/
6. http://www.bruxelles.be/6762
7. http://www.brussel.be/6762