Cijfers wachtlijsten sociale woningen

La réponse à cette demande est très en retard. Selon la loi, en toutes circonstances, SLRB - Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale aurait déjà dû répondre (Précisions). Si vous êtes l'auteur de la demande, vous pouvez vous plaindre via le lien Solliciter une demande de reconsidération.

Geachte BGHM

Conform het gezamenlijk decreet en ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen (BS 7 juni 2019, Brussels Gewest), wens ik graag een digitaal afschrift (doc of pdf) te ontvangen van onderstaande stukken:

- Cijfers van het aantal personen op de wachtlijst (Brussels Gewest) voor een sociale woning (logement social), een woning voor bescheiden inkomen (logement modéré) en woning voor gemiddeld inkomen (logement moyen)

- Cijfers van het aantal personen op de wachtlijst (stad Brussel) voor een sociale woning (logement social), een woning voor bescheiden inkomen (logement modéré) en woning voor gemiddeld inkomen (logement moyen)

In deze vraag openbaarheid vraag ik alle documenten op inclusief alle bijlagen en exclusief de persoonsgegevens vermeld in artikel 4,1 van de algemene verordening gegevensbescherming.

Alvast bedankt voor uw medewerking

Met vriendelijke groeten

Fien Portier