Cijfers beleid woonkwaliteit

Arne Sonck a fait cette demande Liberté d'accès à l'information à Ville de Louvain

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

La demande a abouti.

Geachte Stad Leuven,

In 2016 legde de stad zich erop toe om binnen 10 jaar alle koten in Leuven te controleren. In het kader van de wet op de Openbaarheid van bestuur verzoek ik om de volgende informatie:
 Hoeveel panden zijn inmiddels (op 20 juli 2023) gecontroleerd?
 Hoeveel hiervan zijn respectievelijk wel- en niet in orde bevonden?
 Hoeveel panden hiervan zijn sinds 2016 ongeschikt of onbewoonbaar verklaard, per jaar?
 Hoeveel conformiteitsattesten werden als gevolg van de controle uitgereikt?
 Het jaarlijkse budget voor de Dienst Woontoezicht voor de controle van de panden, sinds 2016.
 Het aantal controleurs beschikbaar voor preventieve kwaliteitscontrole van woningen, in VTE, per jaar, sinds 2016.

Daarnaast:
 Hoeveel keer oefende de Stad Leuven na een ongeschikt- of onbewoonbaar verklaring het recht van voorkoop uit? (per jaar, sinds 2016)
 Het aantal leegstaande of onbewoonbaar verklaarde woningen dat sinds 2016 opgeknapt en weer verhuurd is via een sociaal huurkantoor (sociaal beheersrecht), per jaar.

Hoogachtend,

Arne Sonck

Leuven Info, Ville de Louvain

Bedankt voor je bericht. We helpen je zo snel mogelijk verder. 

Hou er rekening mee dat de stadsdiensten gesloten zijn op 21 juli. Het is
mogelijk dat ons antwoord daardoor iets langer op zich laat wachten.

--- 

Thank you for your message. We will get back to you shortly. 

The city services will be closed on July 21. Please expect a delay in our
reply.

openbaarheid, Ville de Louvain

Geachte

Ik ontving uw onderstaande aanvraag.

Overeenkomstig artikel II.40 van het Bestuursdecreet dient u ons uw adres mee te delen. Kan u me dit nog bezorgen?

Bedankt alvast.

Met vriendelijke groeten

Femke Van Buggenhout
Deskundige rechtspraktijk
Afdeling Bestuurs- en organisatieondersteuning

+32 16 27 21 14
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

E-maildisclaimer

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Arne Sonck <[FOI #4534 email]>
Verzonden: donderdag 20 juli 2023 17:01
Aan: Leuven Info <[adresse email]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Cijfers beleid woonkwaliteit

Geachte Stad Leuven,

In 2016 legde de stad zich erop toe om binnen 10 jaar alle koten in Leuven te controleren. In het kader van de wet op de Openbaarheid van bestuur verzoek ik om de volgende informatie:
 Hoeveel panden zijn inmiddels (op 20 juli 2023) gecontroleerd?
 Hoeveel hiervan zijn respectievelijk wel- en niet in orde bevonden?
 Hoeveel panden hiervan zijn sinds 2016 ongeschikt of onbewoonbaar verklaard, per jaar?
 Hoeveel conformiteitsattesten werden als gevolg van de controle uitgereikt?
 Het jaarlijkse budget voor de Dienst Woontoezicht voor de controle van de panden, sinds 2016.
 Het aantal controleurs beschikbaar voor preventieve kwaliteitscontrole van woningen, in VTE, per jaar, sinds 2016.

Daarnaast:
 Hoeveel keer oefende de Stad Leuven na een ongeschikt- of onbewoonbaar verklaring het recht van voorkoop uit? (per jaar, sinds 2016)
 Het aantal leegstaande of onbewoonbaar verklaarde woningen dat sinds 2016 opgeknapt en weer verhuurd is via een sociaal huurkantoor (sociaal beheersrecht), per jaar.

Hoogachtend,

Arne Sonck

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #4534 email]

Is [Louvain request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Leuven? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
https://antispam.leuven.be/fmlurlsvc/?fe...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://antispam.leuven.be/fmlurlsvc/?fe...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Geachte openbaarheid,

Mijn huidige officiële adres is Varpholmsgränd 57, 12746 Skärholmen, Zweden.

U kan mij de informatie echter gewoon verschaffen via email.

Hoogachtend,

Arne Sonck
[email address]

openbaarheid, Ville de Louvain

2 pièces jointes

Geachte

 

Naar aanleiding van uw aanvraag openbaarheid van bestuur kan u als bijlage
het besluit van de adjunct-algemeen directeur terugvinden.

 

Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kan u, binnen een termijn
van 30 dagen, beroep instellen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid
van bestuur:

 

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van
overheidsinformatie

Departement Kanselarij en Bestuur

Havenlaan 88, bus 20

1000 Brussel

 

Tel.: 02 553 57 25

 

Met vriendelijke groeten

 

Femke Van Buggenhout

Deskundige rechtspraktijk
Afdeling Bestuurs- en organisatieondersteuning

+32 16 27 21 14
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

 

[1]E-maildisclaimer

 

References

Visible links
1. https://www.leuven.be/e-maildisclaimer