Bijzonder bestek Papenvest sociale woningen

La demande est en attente de précision. Si vous êtes L. Ortega, merci de Connexion Pour envoyer un message de suivi.

Geachte Stad Brussel,

Graag zou ik een kopie ontvangen van volgend document: "Bijzonder bestek voor de aanstelling van een multidisciplinair ontwerpersteam" dat werd opgesteld voor de aanstelling van een ontwerpersteam voor het project van de sociale woningblokken '5 blocs' aan de Brusselse Papenvest.
De Brusselse Woning valt niet onder de Wet van openbaarheid van informatie maar aangezien Stad Brussel betrokken is bij het project vraag ik via deze weg graag toegang tot het vermelde document.

Hoogachtend,

L. Ortega

Transparence, Ville de Bruxelles

Geachte heer/mevrouw Ortega,

Wij hebben uw verzoek tot toegang van bestuursdocumenten dd. 14/05/2023 goed ontvangen.

Zouden wij u mogen vragen om overeenkomstig artikel 18, §2, 1°-2° van het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschaps- commissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuurd bij de Brusselse instellingen, ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen, samen met uw adres?

Uw aanvraag dient namelijk als onontvankelijk te worden beschouwd, tot op het moment dat u ons de hierboven gevraagde documenten bezorgt. De termijn van twintig werkdagen, overeenkomstig artikel 20, §1 van het hierboven vermeldde Gezamenlijk decreet en ordonnantie zal bijgevolg pas vanaf die datum beginnen lopen.

Met vriendelijke groeten,

SERVICE JURIDIQUE • JURIDISCHE DIENST
VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL
T. +32 (0)2 279 20 20 – [adresse email] • [adresse email]
Appui Juridique • Juridische Ondersteuning
Rue des Halles 4, 1000 Bruxelles • Hallenstraat 4, 1000 Brussel
http://www.bruxelles.be/http://www.brussel.be/ • Suivez-nous sur les réseaux sociaux • Volg ons op social media

-----Message d'origine-----
De : L. Ortega <[FOI #4426 email]>
Envoyé : dimanche 14 mai 2023 13:42
À : Transparence <[Bruxelles request email]>
Objet : Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Bijzonder bestek Papenvest sociale woningen

Geachte Stad Brussel,

Graag zou ik een kopie ontvangen van volgend document: "Bijzonder bestek voor de aanstelling van een multidisciplinair ontwerpersteam" dat werd opgesteld voor de aanstelling van een ontwerpersteam voor het project van de sociale woningblokken '5 blocs' aan de Brusselse Papenvest.

De Brusselse Woning valt niet onder de Wet van openbaarheid van informatie maar aangezien Stad Brussel betrokken is bij het project vraag ik via deze weg graag toegang tot het vermelde document.

Hoogachtend,

L. Ortega

Afficher les sections citées

Merci d'utiliser cette adresse email pour toutes les réponses à cette demande:

[FOI #4426 email]

[Bruxelles request email] n'est pas la bonne adresse pour les demandes Liberté d'accès à l'information à Ville de Bruxelles? Alors, contactez-nous via ce formulaire:

https://transparencia.be/change_request/...

Attention : Ce message et les réponses/documents que vous écrivez seront publiés en libre accès sur internet. Notre politique en matière de confidentialité et de droits d'auteur :

https://transparencia.be/help/officers

Notez bien que dans certains cas, la publication des demandes et des réponses sera retardée.

Si vous trouvez ce service utile en tant que plateforme d'accès à l'information, pouvez-vous demander à votre webmaster de mettre un lien vers notre site à partir de la page "droit d'accès à l'information" de votre organisation ?

Merci d'utiliser cette adresse email pour toutes les réponses à cette demande:

[FOI #4426 email]

[Bruxelles request email] n'est pas la bonne adresse pour les demandes Liberté d'accès à l'information à Ville de Bruxelles? Alors, contactez-nous via ce formulaire:

https://transparencia.be/change_request/...

Attention : Ce message et les réponses/documents que vous écrivez seront publiés en libre accès sur internet. Notre politique en matière de confidentialité et de droits d'auteur :

https://transparencia.be/help/officers

Notez bien que dans certains cas, la publication des demandes et des réponses sera retardée.

Si vous trouvez ce service utile en tant que plateforme d'accès à l'information, pouvez-vous demander à votre webmaster de mettre un lien vers notre site à partir de la page "droit d'accès à l'information" de votre organisation ?

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[FOI #4426 email]

Is [adresse email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Brussel? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:

https://transparencia.be/nl_BE/change_re...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

https://transparencia.be/nl_BE/help/offi...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------