Bijlage aan het antwoord op vraag 51-52 van volksvertegenwoordiger Jan Jambon, 9 april 2009

Actuellement en attente d'une réponse de Greffe de la Chambre des Représentants belges, ils doivent répondre rapidement et normalement au plus tard le (Précisions).

Geachte Griffie van De Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers,
Graag ontving ik de elektronische versie van de bijlage (tabellen met cijfergegevens) aan het antwoord van de Minister van Landsverdediging van 09 april 2009, op de vraag nr. 51 (Kamer - 52ste zittingsperiode) van de heer volksvertegenwoordiger Jan Jambon van 10 maart 2009 (N.):
Hoogachtend,
Georges Peene

Marc VAN DER HULST, Greffe de la Chambre des Représentants belges

Sinds 1 juni 2022 ben ik met pensioen.

Gelieve alle professionele berichten voor de griffier van de Kamer te
sturen naar [adresse email]
In mijn hoedanigheid van consultant ‘visie’ kunt u me ook bereiken op
volgend e-mailadres: [adresse email]
Privé kunt u me bereiken op [adresse email]

---

Je suis à la retraite depuis le 1er juin 2022.

Veuillez envoyer tous les messages professionnels pour le greffier de la
chambre à [adresse email]
En ma qualité de consultant ‘Vision’, vous pouvez également me joindre à
l'adresse e-mail suivante: [adresse email]
Vous pouvez me joindre en privé à [adresse email]