Bijkomende documentatie luchtsaneringsplan

La demande a abouti.

Geachte,

Graag had ik, op basis van de wet op openbaarheid van bestuur, de volgende informatie van u verkregen, gerelateerd aan het ontwerp 'saneringsplan luchtkwaliteit voor de agglomeratie Antwerpen':
- De aanvraag tot uitstel zoals ingediend bij de Europese Commissie op 5 oktober 2011.
- Het besluit van de Europese Commissie van 6 juli 2012 waarin het uitstel goedgekeurd wordt.
- Het rapport dat op 30 september 2016 werd overgemaakt aan de Europese Commissie, met daarin o.a. de gemeten NO2-concentraties.
- Eventuele andere ingebrekestelling(en), instructies en gerelateerde officiële communicatie vanuit de Europese instellingen, die (mee) aan de basis lagen van dit saneringsplan.
- De rapporten van de Vlaamse Milieumaatschappij over NO2-concentraties in Vlaamse steden uit 2010 en 2013, toegespitst op Antwerpen.
- De VITO studie genaamd ‘Analyse van de concentratie van NO2 en fijn stof in 2015 en de toekomstige jaren’.
- De studie (doorrekening) van luchtkwaliteitszone BEF02A, uitgevoerd in het voorjaar van 2017 door VITO.
- De exacte cijfers en berekeningsmethodes die werden gebruikt voor de tabellen 9, 10 en 11 (NOx, PM10 en PM2.5) op pagina 65 en 66 van het saneringsplan, met een duidelijke beschrijving van de gebruikte variabelen: aantal bewegingen/vervoerskilometers, geprojecteerde uitstoot per [eenheid] en dergelijke) alsook de oorsprong van de gebruikte inputgegevens.
- Het definitief door de Vlaamse regering goedgekeurd plan, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Indien dit niet voorhanden is wegens nog niet gepubliceerd, graag de geplande publicatiedatum.
- Een overzicht van alle mogelijke manieren waarop het openbaar onderzoek werd aangekondigd: mailings, persberichten, etc.

Merk op dat u deze aanvraag ontvangt via het systeem van Transparencia. Dit laat u toe om stelselmatig op de aanvraag te antwoorden, u kan immers in verschillende mails antwoorden.

Alvast hartelijk dank voor uw bereidwillige medewerking.

Hoogachtend,
Thomas Goorden

Wouters, Jasper, Vlaams Gewest : Dienst Lucht, Departement Omgeving

12 pièces jointes

Beste,

 

Via deze e-mail ontvangt u de gevraagde informatie.

In uw aanvraag zoals we die per e-mail hebben ontvangen (zie onder) hebben
we in geel gemarkeerde tekst onze antwoorden ingevoegd. Daarnaast vindt u
de opgevraagde documenten terug in bijlage bij deze e-mail.

 

Vriendelijke groeten,

 

Afdeling Energie, Klimaat en Groene economie (EKG)

Dienst Lucht

Vlaamse Overheid - DEPARTEMENT OMGEVING

Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

T 02 553 11 20

[1]www.omgevingvlaanderen.be

 

[2]cid:image009.jpg@01D1FE0F.E272BD70 [3]cid:image010.jpg@01D1FE0F.E272BD70 [4]cid:image011.jpg@01D1FE0F.E272BD70

 

[5]logo-handtekening

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Thomas Goorden [mailto:[FOI #528 email]]
Verzonden: dinsdag 12 december 2017 22:25
Aan: Omgeving, Lucht <[Vlaams Gewest : Dienst Lucht, Departement Omgeving request email]>
Onderwerp: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Bijkomende
documentatie luchtsaneringsplan

 

Geachte,

 

Graag had ik, op basis van de wet op openbaarheid van bestuur, de volgende
informatie van u verkregen, gerelateerd aan het ontwerp 'saneringsplan
luchtkwaliteit voor de agglomeratie Antwerpen':

- De aanvraag tot uitstel zoals ingediend bij de Europese Commissie op 5
oktober 2011.

Zie de documenten in bijlage:

·         ‘Bijlage1-luchtkwaliteitsplan’: het plan dat eind september is
opgezonden naar de Europese Commissie.

·         ‘Uitstelaanvraag_Luchtkwaliteitsplan_NO2_VL’: begeleidende nota
bij het plan.

- Het besluit van de Europese Commissie van 6 juli 2012 waarin het uitstel
goedgekeurd wordt.

Zie het document in bijlage: ‘NO2_BE_NL’.

- Het rapport dat op 30 september 2016 werd overgemaakt aan de Europese
Commissie, met daarin o.a. de gemeten NO2-concentraties.

Zie het document in bijlage:
‘Brief.PV_30-9-2016_rappotering_overschrijding_NO2’.

- Eventuele andere ingebrekestelling(en), instructies en gerelateerde
officiële communicatie vanuit de Europese instellingen, die (mee) aan de
basis lagen van dit saneringsplan.

De Europese Commissie heeft op 1 december 2011 een brief verstuurd met
vragen tot bijkomende informatie m.b.t. het plan dat het Vlaams Gewest
eind september 2011 had ingediend. Zie het document in bijlage: ‘note to
BE + annex ares 1290399’.

Op 20 december2011 heeft het Vlaamse Gewest twee documenten als antwoord
teruggezonden naar de Europese Commissie. Zie de documenten in bijlage: ‘1
Antwoord_COM_BEF01S_BEF02A’ en ‘3
Uitstelaanvraag_Luchtkwaliteitsplan_NO2_VL_BEF01S_BEF02A_aangepast’.

 

- De rapporten van de Vlaamse Milieumaatschappij over NO2-concentraties in
Vlaamse steden uit 2010 en 2013, toegespitst op Antwerpen.

De VMM-studie ‘NO[2]-meetcampagne met passieve samplers in steden in
2010’, VMM, 2011. Zie
[6]https://www.vmm.be/publicaties/no2-meetc...

De VMM-studie ‘Life+ ATMOSYS: NO[2]-stedencampage’, VMM, 2013. Zie
[7]https://www.vmm.be/publicaties/life-atmo...

 

- De VITO studie genaamd ‘Analyse van de concentratie van NO2 en fijn stof
in 2015 en de toekomstige jaren’.

Zie het document in bijlage: ‘Rapport_vs_aug16_finaal’.

- De studie (doorrekening) van luchtkwaliteitszone BEF02A, uitgevoerd in
het voorjaar van 2017 door VITO.

Dit is geen aparte studie. Deze opdracht betrof enkel de opmaak van de
RIO-IFDM-OSPM kaart voor de polluent NO2 voor de luchtkwaliteitszone
BEF02A ‘Agglomeratie Antwerpen’. Deze kaart is terug te vinden als Figuur
6 in het saneringsplan.

- De exacte cijfers en berekeningsmethodes die werden gebruikt voor de
tabellen 9, 10 en 11 (NOx, PM10 en PM2.5) op pagina 65 en 66 van het
saneringsplan, met een duidelijke beschrijving van de gebruikte
variabelen: aantal bewegingen/vervoerskilometers, geprojecteerde uitstoot
per [eenheid] en dergelijke) alsook de oorsprong van de gebruikte
inputgegevens.

In het rapport ‘Analyse van de concentratie van NO2 en fijn stof in 2015
en de toekomstige jaren’ (zie boven en in bijlage) wordt de methodologie
beschreven. Aan de basis van de gebruikte emissiebestanden liggen heel wat
individuele technische modellen, die in het rapport niet worden
beschreven. In het kader van de opmaak van het saneringsplan NO2 voor de
luchtkwaliteitszone BEF02A ‘Agglomeratie Antwerpen’ heeft VITO ruimtelijke
uitsnedes uit de Vlaamse modellering gemaakt, zodat enkel emissiebestanden
voor Antwerpen werden verkregen.

- Het definitief door de Vlaamse regering goedgekeurd plan, zoals
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Indien dit niet voorhanden is
wegens nog niet gepubliceerd, graag de geplande publicatiedatum.

Het plan is eind december 2017 ingediend bij de Europese Commissie en is
terug te vinden op de website:
[8]https://www.lne.be/luchtverontreiniging-...  

- Een overzicht van alle mogelijke manieren waarop het openbaar onderzoek
werd aangekondigd: mailings, persberichten, etc.

In bijlage bij het actieplan zit het overwegingsdocument dat aangeeft hoe
met de ontvangen inspraakreacties tijdens het openbaar onderzoek is
omgegaan. In deze bijlage wordt ook aangegeven op welke wijze het openbaar
onderzoek werd aangekondigd.

 

Merk op dat u deze aanvraag ontvangt via het systeem van Transparencia.
Dit laat u toe om stelselmatig op de aanvraag te antwoorden, u kan immers
in verschillende mails antwoorden.

 

Alvast hartelijk dank voor uw bereidwillige medewerking.

 

Hoogachtend,

Thomas Goorden

 

 

Gebruik dit e-mailadres voor alle antwoorden op dit verzoek.

[13][FOI #528 email]

 

Is [14][Vlaams Gewest : Dienst Lucht, Departement Omgeving request email] het verkeerde adres voor Openbaarheid van
bestuur aanvragen aan Vlaams Gewest : Dienst Lucht, Departement Omgeving ?
Indien dit het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:

[15]http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

 

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid [16]http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

 

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u
aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar
onze website.

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. http://www.omgevingvlaanderen.be/
2. https://twitter.com/omgevingVL
3. https://www.facebook.com/Departementomge...
4. https://www.linkedin.com/company/departe...
6. https://www.vmm.be/publicaties/no2-meetc...
7. https://www.vmm.be/publicaties/life-atmo...
8. https://www.lne.be/luchtverontreiniging-...
9. mailto:[FOI #528 email]
10. mailto:[Vlaams Gewest : Dienst Lucht, Departement Omgeving request email]
11. http://transparencia.be/change_request/n...
12. http://transparencia.be/help/officers
13. mailto:[FOI #528 email]
14. mailto:[Vlaams Gewest : Dienst Lucht, Departement Omgeving request email]
15. http://transparencia.be/nl_BE/change_req...
16. http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...