Bestuursdocument(en) ivm UNESCO-twijfel omtrent Aalst carnaval

La réponse à cette demande est très en retard. Selon la loi, en toutes circonstances, Burgemeester Aalst aurait déjà dû répondre (Précisions). Si vous êtes l'auteur de la demande, vous pouvez vous plaindre via le lien Solliciter une demande de reconsidération.

Beste Burgervader

Ik vernam dat U het opnam voor onze carnavalisten bij de UNESCO.

Dit om mogelijke misverstanden weg te nemen i.v.m. de stoet 2018.

Ook Unia zou een rapport gemaakt hebben dat o.a. wees op afwezigheid 'haatzaaierij'. Belangrijk om tot een correct afgewogen besluit te komen.

Graag via deze makkelijke weg het/de bestuursdocument(en) van Aalst om Unesco te overtuigen. Mocht u ook het rapport van Unia hebben; zou ik u dankbaar zijn om ook daarvan een digitale copie via dit publieke platform te krijgen.
Transparencia.be dat - mocht u het niet weten - geborgd is, als een operator openbaarheid van bestuur (cf. websites met zelfde software in andere landen; zelfs voor EU-documenten).

Dank bij voorbaat, in de hoop op een correcte uitkomst !

Jan Maurits

Geachte Heer D'Haese
Beste Burgemeester van Aalst

U zal het ongetwijfeld druk hebben, waarvoor alle begrip.

Daarom een herinnering aan mijn vraag naar de 'Nota van de stad Aalst m.b.t. de verdediging van onze carnavalisten'. Bestuursdocument dat ongetwijfeld opgesteld werd n.a.v. uw bezoek aan de UNESCO (cf. klacht terzake).

Deze nota zal zeker gedigitaliseerd zijn en moet dus eenvoudig via deze website aangehecht teruggestuurd kunnen worden. Dit in het kader van de 'Openbaarheid van Bestuur' (art. 32 Grondwet); welke haar oorsprong vindt in de ons beider aan het hart liggende verlichtingswaarden (cf. art. 19 UVRM, art.10 EVRM).

Met bijzondere achting,

Jan Maurits