Besluiten en documenten speeltuin Lageweg - Meetjeslandstraat

La demande a partiellement abouti.

Geachte Stad Antwerpen,

Op 15 oktober viel er een besluit, genomen door de burgemeester om de speeltuigen op de speeltuin Lageweg - Meetjeslandstraat in Hoboken onklaar te maken. De beslissing werd genomen op basis van geluidsmetingen.
Op basis van de wet openbaarheid van bestuur vraag ik 2 zaken op:
het concrete besluit, eventueel geredigeerd om personen onherkenbaar te maken;
de gegevens van de metingen (wanneer werd gemeten en wat werd gemeten).

Veel dank

Hoogachtend,

Riynto Simanjuntak

Algemeen Directeur, Ville d'Anvers

Beste heer Simanjuntak,

Wij hebben uw vraag in verband met de speeltuin Lageweg - Meetjeslandstraat te Hoboken goed ontvangen.
Wij bezorgen uw vraag aan de betrokken dienst. Zij zullen u een antwoord bezorgen.

Vriendelijke groet
voor Sven Cauwelier, io
algemeen directeur

Tinneke Voet | Secretariaat algemeen directeur
tel. 03 338 14 62 I [gsm **** ******]

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Riynto Simanjuntak [mailto:[WOB #1146 email]]
Verzonden: dinsdag 23 oktober 2018 13:02
Aan: Algemeen Directeur
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Besluiten en documenten speeltuin Lageweg - Meetjeslandstraat

Geachte Stad Antwerpen,

Op 15 oktober viel er een besluit, genomen door de burgemeester om de speeltuigen op de speeltuin Lageweg - Meetjeslandstraat in Hoboken onklaar te maken. De beslissing werd genomen op basis van geluidsmetingen.
Op basis van de wet openbaarheid van bestuur vraag ik 2 zaken op:
het concrete besluit, eventueel geredigeerd om personen onherkenbaar te maken; de gegevens van de metingen (wanneer werd gemeten en wat werd gemeten).

Veel dank

Hoogachtend,

Riynto Simanjuntak

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[WOB #1146 email]

Is [Antwerpen vraag-e-mailadres] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Antwerpen? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Ville d'Anvers

Geachte heer Simanjuntak

Bedankt voor uw vraag in kader van openbaarheid van bestuur over het plein
aan de Meetjeslandstraat goed ontvangen.

Wij behandelen uw melding en bezorgen u zo snel mogelijk een antwoord. Als
u intussen nog vragen of opmerkingen hebt, contacteer ons dan gerust met
vermelding van het nummer 8000828696.

Met vriendelijke groeten

 

 

Klantenteam Maatschappelijke Veiligheid

Stad Antwerpen |  Maatschappelijke Veiligheid

Postadres: Grote Markt 1 | 2000 Antwerpen

Kantooradres: Francis Wellesplein 1I 2018 Antwerpen

tel + 32 3 338 65 85 | fax +32 3 338 20 30

[1][mailadres] | [2]www.antwerpen.be

 

 

 

***Disclaimer***

Dit e-mailbestand, met inbegrip van zijn eventuele bijlagen, is een
officieel document van de Stad Antwerpen. Het kan vertrouwelijke of
persoonlijke informatie bevatten. Als u deze boodschap per vergissing hebt
ontvangen, verzoeken wij u om de afzender daarvan onmiddellijk per e-mail
of telefoon op de hoogte te stellen en ze vervolgens van uw computer te
verwijderen zonder de inhoud ervan eerst te lezen, te vermenigvuldigen, te
verspreiden of op andere wijze openbaar te maken aan derden. De Stad
Antwerpen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor
mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in dit bericht, noch voor verlies,
ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het
gebruik van in deze e-mail voorkomende incorrecte informatie

 

*** Gelieve onderstaande tekst niet te verwijderen
***{ticketno:[8000828696]}*** Dank u! ***  

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. http://www.antwerpen.be/

Geachte heer
Geachte mevrouw

Veel dank voor de bevestiging.
In de pers lees ik dat de beslissing werd genomen op basis van een rapport van 95 pagina's. Dit rapport zou wel eens mijn vraag van openbaarheid kunnen beantwoorden.
Zoals reeds vermeld, indien er namen en adressen in staan mogen die verwijderd worden om de privacy van de betrokkenen te beschermen.

Vriendelijke groet
Riynto Simanjuntak

Ville d'Anvers

5 pièces jointes

 Geachte heer Simanjuntak

Als bijlage sturen wij u de beslissing over uw aanvraag die kadert in de
openbaarheid van bestuur 

Met vriendelijke groeten

Klantenteam Maatschappelijke Veiligheid

Stad Antwerpen |  Maatschappelijke Veiligheid

Postadres: Grote Markt 1 | 2000 Antwerpen

Kantooradres: Francis Wellesplein 1I 2018 Antwerpen

tel + 32 3 338 65 85 | fax +32 3 338 20 30

[1][mailadres] | [2]www.antwerpen.be

 

 

 

***Disclaimer***

Dit e-mailbestand, met inbegrip van zijn eventuele bijlagen, is een
officieel document van de Stad Antwerpen. Het kan vertrouwelijke of
persoonlijke informatie bevatten. Als u deze boodschap per vergissing hebt
ontvangen, verzoeken wij u om de afzender daarvan onmiddellijk per e-mail
of telefoon op de hoogte te stellen en ze vervolgens van uw computer te
verwijderen zonder de inhoud ervan eerst te lezen, te vermenigvuldigen, te
verspreiden of op andere wijze openbaar te maken aan derden. De Stad
Antwerpen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor
mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in dit bericht, noch voor verlies,
ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het
gebruik van in deze e-mail voorkomende incorrecte informatie

 

*** Gelieve onderstaande tekst niet te verwijderen
***{ticketno:[8000828696]}*** Dank u! ***  

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. http://www.antwerpen.be/

Creemers, Birgit,

1 pièce jointe

 

Geachte heer Simanjuntak,

 

Wij schrijven u aan als raadsman van de stad Antwerpen in verband met de
procedure hangende voor de Raad van State die strekt tot de
nietigverklaring van de beslissing van 15 oktober 2018 van de burgemeester
van de stad Antwerpen om de speeltuigen op het plein aan het kruispunt
Meetjeslandstraat – Lageweg te Hoboken binnen de termijn van twee weken
onbruikbaar te maken, “tot er een nieuwe invulling aan het plein wordt
gegeven” .

 

Thans stellen wij vast dat de initiële betekening van uw verzoekschrift
tot schorsing en nietigverklaring enkel een kopie bevatte van de eerste 5
stukken.

 

Is het mogelijk om ons een kopie te bezorgen van alle stukken gevoegd aan
uw inleidend verzoekschrift?

 

Wij danken u alvast voor uw antwoord.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

i.o. Annelies Verlinden

Birgit Creemers
Advocaat

T +32 (0)2 500 1671
F +32 (0)3 230 4221
E [1][mailadres]

 

[2]DLAPiperLogo_emailsignature

 

DLA Piper UK LLP
Brusselstraat 59/5
2018 Antwerp
Belgium
[3]www.dlapiper.com

 

Lees [4]hier onze nieuwsbrief over de laatste wijzigingen in de Brusselse
stedenbouwwetgeving.

 

The contents of this email and any attachments are confidential to the
intended recipient. They may not be disclosed to or used by or copied in
any way by anyone other than the intended recipient. If this email is
received in error, please contact DLA Piper UK LLP on +44 (0) 8700 111111
quoting the name of the sender and the email address to which it has been
sent and then delete it. For more information on how we process personal
data please see www.dlapiper.com/privacy-policy. Please note that neither
DLA Piper UK LLP nor the sender accepts any responsibility for viruses and
it is your responsibility to scan or otherwise check this email and any
attachments. DLA Piper UK LLP is a limited liability partnership
registered in England and Wales (registered number OC307847) which
provides services from offices in England, Belgium, Germany and the
People's Republic of China. A list of members is open for inspection at
its registered office and principal place of business 160 Aldersgate
Street London EC1A 4HT. Partner denotes member of a limited liability
partnership or a lawyer with equivalent standing or qualifications. If an
[*] is marked next to the name of the signatory to this email it means he
or she provides services to DLA Piper UK LLP through a civil company under
the form of a personal liability company. DLA Piper UK LLP is authorised
and regulated by the Solicitors Regulation Authority and is part of DLA
Piper, a global law firm operating through various separate and distinct
legal entities. For further information, please refer to
www.dlapiper.com." "Footer: Germany","This email is from DLA Piper UK LLP.
The contents of this email and any attachments are confidential to the
intended recipient. They may not be disclosed to or used by or copied in
any way by anyone other than the intended recipient. If this email is
received in error, please contact DLA Piper UK LLP on +44 (0) 8700 111111
quoting the name of the sender and the email address to which it has been
sent and then delete it. For more information on how we process personal
data please see www.dlapiper.com/privacy-policy. Please note that neither
DLA Piper UK LLP nor the sender accepts any responsibility for viruses and
it is your responsibility to scan or otherwise check this email and any
attachments. DLA Piper UK LLP is a limited liability partnership
registered in England and Wales (registered number OC307847) which
provides services from offices in England, Belgium, Germany and the
People's Republic of China. A list of members is open for inspection at
its registered office and principal place of business 3 Noble Street,
London EC2V 7EE. Partner denotes member of a limited liability
partnership. DLA Piper UK LLP is authorised and regulated by the
Solicitors Regulation Authority and is part of DLA Piper, a global law
firm, operating through various separate and distinct legal entities. For
further information, please refer to www.dlapiper.com

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
3. http://www.dlapiper.com
http://www.dlapiper.com/
4. https://www.dlapiper.com/insights/public...