Geachte Stad Antwerpen,

Op 15 oktober viel er een besluit, genomen door de burgemeester om de speeltuigen op de speeltuin Lageweg - Meetjeslandstraat in Hoboken onklaar te maken. De beslissing werd genomen op basis van geluidsmetingen.
Op basis van de wet openbaarheid van bestuur vraag ik 2 zaken op:
het concrete besluit, eventueel geredigeerd om personen onherkenbaar te maken;
de gegevens van de metingen (wanneer werd gemeten en wat werd gemeten).

Veel dank

Hoogachtend,

Riynto Simanjuntak

Algemeen Directeur, Ville d'Anvers

Beste heer Simanjuntak,

Wij hebben uw vraag in verband met de speeltuin Lageweg - Meetjeslandstraat te Hoboken goed ontvangen.
Wij bezorgen uw vraag aan de betrokken dienst. Zij zullen u een antwoord bezorgen.

Vriendelijke groet
voor Sven Cauwelier, io
algemeen directeur

Tinneke Voet | Secretariaat algemeen directeur
tel. 03 338 14 62 I gsm 0474 66 23 40

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Riynto Simanjuntak [mailto:[FOI #1146 email]]
Verzonden: dinsdag 23 oktober 2018 13:02
Aan: Algemeen Directeur
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Besluiten en documenten speeltuin Lageweg - Meetjeslandstraat

Geachte Stad Antwerpen,

Op 15 oktober viel er een besluit, genomen door de burgemeester om de speeltuigen op de speeltuin Lageweg - Meetjeslandstraat in Hoboken onklaar te maken. De beslissing werd genomen op basis van geluidsmetingen.
Op basis van de wet openbaarheid van bestuur vraag ik 2 zaken op:
het concrete besluit, eventueel geredigeerd om personen onherkenbaar te maken; de gegevens van de metingen (wanneer werd gemeten en wat werd gemeten).

Veel dank

Hoogachtend,

Riynto Simanjuntak

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.
[FOI #1146 email]

Is [Anvers request email] een verkeerd adres om Openbaarheid van bestuur aan te vragen Stad Antwerpen? Indien ja, gelieve met ons contact op te nemenvia deze weg:
http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen en antwoorden uitgesteld wordt.

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

Ville d'Anvers

Geachte heer Simanjuntak

Bedankt voor uw vraag in kader van openbaarheid van bestuur over het plein
aan de Meetjeslandstraat goed ontvangen.

Wij behandelen uw melding en bezorgen u zo snel mogelijk een antwoord. Als
u intussen nog vragen of opmerkingen hebt, contacteer ons dan gerust met
vermelding van het nummer 8000828696.

Met vriendelijke groeten

 

 

Klantenteam Maatschappelijke Veiligheid

Stad Antwerpen |  Maatschappelijke Veiligheid

Postadres: Grote Markt 1 | 2000 Antwerpen

Kantooradres: Francis Wellesplein 1I 2018 Antwerpen

tel + 32 3 338 65 85 | fax +32 3 338 20 30

[1][adresse email] | [2]www.antwerpen.be

 

 

 

***Disclaimer***

Dit e-mailbestand, met inbegrip van zijn eventuele bijlagen, is een
officieel document van de Stad Antwerpen. Het kan vertrouwelijke of
persoonlijke informatie bevatten. Als u deze boodschap per vergissing hebt
ontvangen, verzoeken wij u om de afzender daarvan onmiddellijk per e-mail
of telefoon op de hoogte te stellen en ze vervolgens van uw computer te
verwijderen zonder de inhoud ervan eerst te lezen, te vermenigvuldigen, te
verspreiden of op andere wijze openbaar te maken aan derden. De Stad
Antwerpen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor
mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in dit bericht, noch voor verlies,
ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het
gebruik van in deze e-mail voorkomende incorrecte informatie

 

*** Gelieve onderstaande tekst niet te verwijderen
***{ticketno:[8000828696]}*** Dank u! ***  

References

Visible links
1. mailto:[adresse email]
2. http://www.antwerpen.be/

Geachte heer
Geachte mevrouw

Veel dank voor de bevestiging.
In de pers lees ik dat de beslissing werd genomen op basis van een rapport van 95 pagina's. Dit rapport zou wel eens mijn vraag van openbaarheid kunnen beantwoorden.
Zoals reeds vermeld, indien er namen en adressen in staan mogen die verwijderd worden om de privacy van de betrokkenen te beschermen.

Vriendelijke groet
Riynto Simanjuntak

Ville d'Anvers

5 pièces jointes

 Geachte heer Simanjuntak

Als bijlage sturen wij u de beslissing over uw aanvraag die kadert in de
openbaarheid van bestuur 

Met vriendelijke groeten

Klantenteam Maatschappelijke Veiligheid

Stad Antwerpen |  Maatschappelijke Veiligheid

Postadres: Grote Markt 1 | 2000 Antwerpen

Kantooradres: Francis Wellesplein 1I 2018 Antwerpen

tel + 32 3 338 65 85 | fax +32 3 338 20 30

[1][adresse email] | [2]www.antwerpen.be

 

 

 

***Disclaimer***

Dit e-mailbestand, met inbegrip van zijn eventuele bijlagen, is een
officieel document van de Stad Antwerpen. Het kan vertrouwelijke of
persoonlijke informatie bevatten. Als u deze boodschap per vergissing hebt
ontvangen, verzoeken wij u om de afzender daarvan onmiddellijk per e-mail
of telefoon op de hoogte te stellen en ze vervolgens van uw computer te
verwijderen zonder de inhoud ervan eerst te lezen, te vermenigvuldigen, te
verspreiden of op andere wijze openbaar te maken aan derden. De Stad
Antwerpen kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor
mogelijke fouten of onnauwkeurigheden in dit bericht, noch voor verlies,
ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het
gebruik van in deze e-mail voorkomende incorrecte informatie

 

*** Gelieve onderstaande tekst niet te verwijderen
***{ticketno:[8000828696]}*** Dank u! ***  

References

Visible links
1. mailto:[adresse email]
2. http://www.antwerpen.be/