Beslissing van het college van de Burgemeester en Schepenen omtrent de Papenvest

Actuellement en attente d'une réponse de Ville de Bruxelles, ils doivent répondre rapidement et normalement au plus tard le (Précisions).

Geachte Stad Brussel,

Conform het gezamenlijk decreet en ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen (BS 7 juni 2019, Brussels Gewest), wens ik graag een digitaal afschrift (doc of pdf) te ontvangen van onderstaande stukken:

De beslissing van het college van de Burgemeester en Schepenen omtrent de Papenvest op 17 mei 2010.

In deze vraag openbaarheid vraag ik alle documenten op inclusief alle bijlagen en exclusief de persoonsgegevens vermeld in artikel 4,1 van de algemene verordening gegevensbescherming.

Alvast bedankt voor uw medewerking

Met vriendelijke groeten

Fien Portier