Geachte Flanders Investment and Trade (FIT) - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Hierbij verzoek ik om alle documenten - met inbegrip van, maar niet beperkt tot notulen, notities, verbatims, operationele conclusies, onderzoekslijnen, e-mails en presentaties - met betrekking tot de uitwisselingen tussen ambtenaren van Flanders Investment and Trade (FIT) - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen en Amazon.

Met vriendelijke groet,

Margarida Silva