Geachte stad Antwerpen,

Hierbij verzoek ik om alle documenten - waaronder, maar niet beperkt tot, notulen, aantekeningen, geluidsopnamen, woordelijke notulen, operationele conclusies, te volgen lijnen, e-mails en presentaties - met betrekking tot de uitwisselingen tussen stadsambtenaren en Amazon sinds 1 januari 2021.

Met vriendelijke groet

Margarida Silva