Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Margarida Silva veuillez vous connecter et nous l'indiquer.

Amazon

Margarida Silva a fait cette demande Liberté d'accès à l'information à Ville d'Anvers

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Nous attendons que Margarida Silva lise les réponses récentes et mette à jour les statuts.

Geachte stad Antwerpen,

Hierbij verzoek ik om alle documenten - waaronder, maar niet beperkt tot, notulen, aantekeningen, geluidsopnamen, woordelijke notulen, operationele conclusies, te volgen lijnen, e-mails en presentaties - met betrekking tot de uitwisselingen tussen stadsambtenaren en Amazon sinds 1 januari 2021.

Met vriendelijke groet

Margarida Silva

Beste stad Antwerpen,

Ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn verzoek, waarmee ik de wettelijke termijn heb overschreden.

Kunt u ons laten weten wanneer ik een antwoord kan verwachten?

Met vriendelijke groeten,
Margarida Silva

Algemeen Directeur,

Geachte

 

Wij hebben tot op heden geen vraag tot openbaarheid van bestuur gekregen.
Mogelijk is er iets misgegaan.

Is het mogelijk om uw vraag te herhalen?

 

Met vriendelijke groeten

 

 

Voor Sven Cauwelier io

algemeen directeur

 

Fatima Elyahyaoui | consulent algemeen directeur

 

 

Geachte ,

Ah dat is vreemd. Hier is mijn verzoek opnieuw:
Hierbij verzoek ik om alle documenten - waaronder, maar niet beperkt tot, notulen, aantekeningen, geluidsopnamen, woordelijke notulen, operationele conclusies, te volgen lijnen, e-mails en presentaties - met betrekking tot de uitwisselingen tussen stadsambtenaren en Amazon sinds 1 januari 2021.

Met vriendelijke groet

Margarida Silva

Algemeen Directeur,

Geachte

Uw vraag in het kader van openbaarheid van bestuur werd goed ontvangen. U mag een antwoord verwachten binnen de decretaal vastgestelde termijn.

Met vriendelijke groeten

Voor Sven Cauwelier io
algemeen directeur

Fatima Elyahyaoui | consulent algemeen directeur

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Margarida Silva <[FOI #3458 email]>
Verzonden: dinsdag 18 oktober 2022 11:13
Aan: Algemeen Directeur <[adresse email]>
Onderwerp: Re: Openbaarheid van bestuur

Geachte ,

Ah dat is vreemd. Hier is mijn verzoek opnieuw:

Hierbij verzoek ik om alle documenten - waaronder, maar niet beperkt tot, notulen, aantekeningen, geluidsopnamen, woordelijke notulen, operationele conclusies, te volgen lijnen, e-mails en presentaties - met betrekking tot de uitwisselingen tussen stadsambtenaren en Amazon sinds 1 januari 2021.

Met vriendelijke groet

Margarida Silva

Afficher les sections citées

Gert Nielandt,

1 pièce jointe

Geachte mevrouw Silva

 

Ik heb uw vraag tot het ontvangen van een digitaal afschrift van alle
bestuursdocumenten die betrekking hebben tot de uitwisselingen tussen
stadsambtenaren en Amazon sinds 1 januari 2021 goed ontvangen. Het
verzamelen van de informatie neemt echter tijd in beslag en daarom wordt
de termijn verlengd. Artikel II.44. stelt dat binnen de termijn van 20
kalenderdagen uw aanvraag moet beantwoord worden. Paragraaf 2 van
hetzelfde artikel voorziet een verlenging van de termijn tot 40
kalenderdagen als de gevraagde informatie moeilijk tijdig kan verzameld
worden.

 

Met vriendelijke groet

 

Gert Nielandt I Coördinator stafdienst

stad Antwerpen I Ondernemen en Stadsmarketing 

Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen

✉ Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

gsm +32 475 89 06 53 | tel +32 3 338 63 30 | dienst +32 3 338 37 40

[1]www.antwerpen.be

[2]facebook | [3]twitter | [4]instagram | [5]linkedin

 

[6]http://www.allemaalanders.be/

 

Proclaimer
Vergissen is menselijk. Dus als deze e-mail, samen met eventuele bijlagen,
niet voor u bestemd is, vragen we u vriendelijk om dat te melden aan de
afzender. Deze e-mail en de bijlagen zijn namelijk officiële documenten
van de stad Antwerpen. Ze kunnen vertrouwelijke of persoonlijke informatie
bevatten. Als stad nemen we privacy heel serieus en willen we als een
goede huisvader waken over de vertrouwelijkheid van documenten. Als u dit
bericht per vergissing hebt ontvangen of ergens hebt gevonden, wees dan zo
eerlijk om het meteen te verwijderen en het niet verder te verspreiden of
te kopiëren.

 

References

Visible links
1. http://www.antwerpen.be/
2. https://www.facebook.com/stadantwerpen
3. https://www.twitter.com/stad_antwerpen
4. https://www.instagram.com/stad_antwerpen
5. https://www/
6. http://www.allemaalanders.be/

Gert Nielandt,

8 pièces jointes

Geachte mevrouw Silva

 

Ik zend u mijn besluit van 23 november 2022 betreffende uw vraag tot het
bezorgen van alle communicatie tussen stadsambtenaren en Amazon.

Uw vraag wordt gedeeltelijk goedgekeurd. In bijlage vindt u het besluit.

De inwilliging van uw aanvraag tot openbaarheid betekent niet dat u de
toestemming hebt om de gevraagde bestuursdocumenten te hergebruiken zoals
vermeld in hoofdstuk 4 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

 

Tegen deze beslissing kan u een beroep instellen bij de beroepsinstantie
inzake openbaarheid van bestuur. Het secretariaat van deze
beroepsinstantie is gevestigd bij de Vlaamse overheid, Departement
Kanselarij en Bestuur, t.a.v. Beroepsinstantie openbaarheid van bestuur,
Havenlaan 88, bus 20, 1000 Brussel. Het beroep kan per brief of via e-mail
[1][adresse email] ingediend worden. U beschikt over een
termijn van dertig kalenderdagen die ingaat op de dag nadat de beslissing
werd verstuurd. Voor meer informatie kan u terecht op volgende website
[2]www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/openbaarheid-van-bestuur.

 

Als u meer informatie wenst of vragen hebt, kan u contact opnemen met Gert
Nielandt, coördinator stafdienst bij de bedrijfseenheid Ondernemen en
Stadsmarketing. Zijn gegevens vindt u onderaan deze mail.

 

Met vriendelijke groet

In opdracht

 

 

Gert Nielandt I Coördinator stafdienst

stad Antwerpen I Ondernemen en Stadsmarketing 

Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen

✉ Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

gsm +32 475 89 06 53 | tel +32 3 338 63 30 | dienst +32 3 338 37 40

[3]www.antwerpen.be

[4]facebook | [5]twitter | [6]instagram | [7]linkedin

 

[8]http://www.allemaalanders.be/

 

Proclaimer
Vergissen is menselijk. Dus als deze e-mail, samen met eventuele bijlagen,
niet voor u bestemd is, vragen we u vriendelijk om dat te melden aan de
afzender. Deze e-mail en de bijlagen zijn namelijk officiële documenten
van de stad Antwerpen. Ze kunnen vertrouwelijke of persoonlijke informatie
bevatten. Als stad nemen we privacy heel serieus en willen we als een
goede huisvader waken over de vertrouwelijkheid van documenten. Als u dit
bericht per vergissing hebt ontvangen of ergens hebt gevonden, wees dan zo
eerlijk om het meteen te verwijderen en het niet verder te verspreiden of
te kopiëren.

 

References

Visible links
1. mailto:[adresse email]
2. http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-over...
3. http://www.antwerpen.be/
4. https://www.facebook.com/stadantwerpen
5. https://www.twitter.com/stad_antwerpen
6. https://www.instagram.com/stad_antwerpen
7. https://www/
8. http://www.allemaalanders.be/

Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Margarida Silva veuillez vous connecter et nous l'indiquer.