Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Rick Meynen veuillez vous connecter et nous l'indiquer.

Al geen aandacht voor voetgangers en fietsers in de opzet van het gemeentelijk ontwikkelingsplan

Nous attendons que Rick Meynen lise la réponse récente et mette à jour les statuts.

Geachte Gemeente Sint-Agatha-Berchem,

De zomer is een mooie tijd van reflectie. Zo las ik net de Berchem News van april dit jaar. Hierin werd door het College de opzet van het gemeentelijk ontwikkelingsplan toegelicht. Mij viel op dat het collega bij het "krachtlijn" mobiliteit wel het openbaar vervoer, maar niet de positie fiets en voetganger benoemt. Mag ik hier uit concluderen dat het versterken van de positie van de zwakste en veelal jeugdige verkeersdeelnemers geen primair aandachtspunt van de gemeente zal zijn?

Vanzelfsprekend is er een link te leggen tussen stappen & trappen en verkeersveiligheid & openbare ruimte. Maar als het College bijvoorbeeld de wandel- en fietsroutes van en naar school niet als uitgang neemt bij verkeersveiligheid & openbare ruimte dan blijven we weer 20 jaar hangen in kleine discussies en aanpassingen, waar juist een samenhangend beleid nodig is om het stappen en trappen te stimuleren en de Berchemse jeugd veilig naar school te laten gaan.

Ik kijk uit naar uw antwoord.

Hoogachtend,

Rick Meynen

SECRÉTARIAT COMMUNAL (AC-BERCHEM), Commune de Berchem-Sainte-Agathe

Madame, Monsieur,

Nous accusons bonne réception de votre courriel.

Votre demande a retenu notre meilleure attention et a été transmise au
service compétent qui lui donnera la suite appropriée dans les meilleurs
délais.

Bien à vous,

Le Secrétariat communal

***

Mevrouw, Mijnheer,

We melden u goede ontvangst van uw mail. Uw aanvraag heeft onze nodige
aandacht gekregen en is verstuurd naar de bevoegde dienst die u het
passende vervolg zal geven binnen de beste termijn.

Hoogachtend,

Het Gemeentesecretariaat

Nous ne savons pas si la réponse la plus récente à cette demande contient l'information demandée ou non – si vous êtes Rick Meynen veuillez vous connecter et nous l'indiquer.