Advies Vlaams Bouwmeester m.b.t. ontwikkeling Slachthuissite

La demande a été rejetée par Ville d'Anvers.

Geachte Stad Antwerpen,

Afgelopen gemeenteraad werd er in het debat omtrent de ontwikkeling van de Slachthuissite verwezen naar een advies van de Vlaamse Bouwmeester (geciteerd als goedkeuring op het plan).

Graag verneem ik dit advies op het goedgekeurde plan. Drager: digitaal per mail, niet op papier via de post.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn
Dambruggestraat 235
2060 Antwerpen

Algemeen Directeur,

Geachte heer De Bruyn

 

Aansluitend op onze mail van 15/03/2019, waarbij wij u meedeelden dat wij
de gevraagde bestuursdocumenten niet ter beschikking zullen stellen via
het platform Transparencia.be, willen wij u vragen om ons een mailadres te
bezorgen, waar we de documenten naar kunnen opsturen. 

 

Indien u niet akkoord gaat met deze beslissing die werd genomen in het
kader van de openbaarheid van bestuur kan u steeds een beroep instellen
bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur. Het secretariaat
van deze beroepsinstantie is gevestigd bij het Departement Kanselarij en
Bestuur, t.a.v. Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur,
Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel. U beschikt over een
termijn van 30 kalenderdagen die ingaat op de dag nadat de beslissing werd
verstuurd.

 

Met vriendelijke groeten

 

 

Voor Sven Cauwelier io

algemeen directeur

 

Fatima Elyahyaoui | consulent algemeen directeur

tel. +32 3 338 51 62  

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Benjamin De Bruyn [mailto:[FOI #1442 email]]
Verzonden: woensdag 27 februari 2019 11:49
Aan: Algemeen Directeur
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur aanvraag m.b.t. - Advies Vlaams
Bouwmeester m.b.t. ontwikkeling Slachthuissite

 

Geachte Stad Antwerpen,

 

Afgelopen gemeenteraad werd er in het debat omtrent de ontwikkeling van de
Slachthuissite verwezen naar een advies van de Vlaamse Bouwmeester
(geciteerd als goedkeuring op het plan).

 

Graag verneem ik dit advies op het goedgekeurde plan. Drager: digitaal per
mail, niet op papier via de post.

 

Hoogachtend,

 

Benjamin De Bruyn

Dambruggestraat 235

2060 Antwerpen

 

Afficher les sections citées

Gelieve dit e-mailadres te gebruiken voor alle antwoorden op deze vraag.

[5][FOI #1442 email]

 

Is [6][Anvers request email] een verkeerd adres om Openbaarheid
van bestuur aan te vragen Stad Antwerpen? Indien ja, gelieve met ons
contact op te nemenvia deze weg:

[7]http://transparencia.be/nl_BE/change_req...

 

Disclaimer: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden
vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en
auteursrechtsbeleid:

[8]http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

Als u deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om
een link te plaatsen naar onze website.

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #1442 email]
2. mailto:[Anvers request email]
3. http://transparencia.be/change_request/n...
4. http://transparencia.be/help/officers
5. mailto:[FOI #1442 email]
6. mailto:[Anvers request email]
7. http://transparencia.be/nl_BE/change_req...
8. http://transparencia.be/nl_BE/help/offic...