Advies van de Commission de Concertation van 9 maart 2022

Fien Portier a fait cette demande Liberté d'accès à l'information à Ville de Bruxelles

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

La demande a abouti.

Geachte Stad Brussel,

Conform het gezamenlijk decreet en ordonnantie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen (BS 7 juni 2019, Brussels Gewest), wens ik graag een digitaal afschrift (doc of pdf) te ontvangen van onderstaande stukken:

De commissie voor overleg (commission de concertation) van 9 maart 2022 heeft een gunstig advies uitgebracht over het stadsvernieuwingsproject van de stad Brussel. Graag ontving ik het volledige advies inclusief bijlagen.

postadres: Koningin Astridlaan 79, 8450 Bredene

Alvast bedankt voor uw medewerking

Met vriendelijke groeten

Fien Portier

URB Commission de concertation - Overlegcommissie, Ville de Bruxelles

1 pièce jointe

Beste,

 

U kan het gevraagd advies raadplegen op de website van de stad Brussel:
[1]https://www.brussel.be/agendas-en-adviez...

(2022 aanduiden als jaar).

 

Voor oudere adviezen van de overlegcommissie die niet meer op de website
staan kan u ons altijd rechtstreeks mailen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

[2]BXL_logo_vertical_FILET_FR_NL_72 VILLE DE BRUXELLES • STAD BRUSSEL
Département Développement urbain •
Departement Stadsontwikkeling

Secrétariat de la Commission de
concertation • Secretariaat van de
Overlegcommissie

Rue des Halles 4, 1000 Bruxelles •
Hallenstraat 4, 1000 Brussel

T. 02 279 29 30

[3][adresse email]
• [4][adresse email]

[5]www.bruxelles.be • [6]www.brussel.be
• [7]Suivez-nous sur les réseaux sociaux
• [8]Volg ons op social media

 

 

***DISCLAIMER***

Ce courrier électronique n'est pas revêtu de la signature électronique
prévue par la loi du 9 juillet 2001; il n'a donc pas de valeur officielle.
Il ne remplace pas le document signé par le fonctionnaire habilité ou par
l'Autorité communale. Par ailleurs, ce message électronique, de même que
les documents qui y sont joints, sont réservés à l'usage exclusif de son
destinataire. L'expéditeur ne peut garantir la transmission fidèle de ce
message. Prévenez-le dès que possible s'il est incomplet ou illisible. Si
vous l'avez reçu par erreur, veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur
par téléphone ou par e-mail et détruire ce message. L'information contenue
peut être confidentielle et/ou protégée par la loi; sa divulgation,
reproduction ou autres utilisations sont strictement interdites.
Merci.

Deze e-mail is niet bekleed met de elektronische handtekening zoals
voorzien door de wet van 9 juli 2001 en heeft dus geen officiële waarde.
Hij vervangt geenszins de documenten ondertekend door de bevoegde
ambtenaar of door de Gemeentelijke Overheid. Dit bericht en de eraan
toegevoegde documenten zijn voorbehouden voor exclusief gebruik door de
geadresseerde. De afzender kan de correcte overdracht van dit bericht niet
waarborgen. Waarschuw de afzender zo snel mogelijk bij een onvolledig of
onleesbaar bericht. Heeft u dit bericht per vergissing ontvangen, gelieve
de afzender dan onmiddellijk telefonisch of per e-mail te verwittigen en
het bericht te wissen. De inhoud van dit bericht kan van vertrouwelijke
aard en/of bij wet beschermd zijn; de verspreiding, reproductie of het
gebruik voor andere doeleinden ervan zijn strikt verboden.
Dank U.

References

Visible links
1. https://www.brussel.be/agendas-en-adviez...
3. mailto:[adresse email]
4. mailto:[adresse email]
5. https://eur05.safelinks.protection.outlo...
6. https://eur05.safelinks.protection.outlo...
7. https://eur05.safelinks.protection.outlo...
8. https://eur05.safelinks.protection.outlo...