Actueel overzicht mandaten bezoldigd en onbezoldigd

La réponse à cette demande est très en retard. Selon la loi, en toutes circonstances, Ville d'Anvers aurait déjà dû répondre (Précisions). Si vous êtes l'auteur de la demande, vous pouvez vous plaindre via le lien Solliciter une demande de reconsidération.

Benjamin De Bruyn

Geachte Stad Antwerpen,

Graag ontving ik in Excel-formaat een actueel (dus rekening houdend met de benoemingen bij de afgelopen gemeenteraad) overzicht van:
- alle mandaten per gemeenteraadslid, met hun resp. partij,
- de benaming van de bijhorende organisaties waarop de mandaten betrekking hebben
- per mandaat, of deze bezoldigd of onbezoldigd zijn
- indien bezoldigd, zowel de vergoeding per bijgewoonde vergadering (presentiegeld), het aantal voorziene vergaderingen per jaar, als eventueel de forfaitaire jaarlijkse vergoedingen.

Alvast bedankt.

Hoogachtend,

Benjamin De Bruyn
Dambruggestraat 235
2060 Antwerpen