Aanvraag verslagen behandelde klachten 2015, 2016 en 2017

La réponse à cette demande est très en retard. Selon la loi, en toutes circonstances, Commune de Kuurne aurait déjà dû répondre (Précisions). Si vous êtes l'auteur de la demande, vous pouvez vous plaindre via le lien Solliciter une demande de reconsidération.

Alexander Glorieux

Geachte Gemeente Kuurne,

Ik had graag het jaarlijks verslag ontvangen van de behandelde klachten zoals dit conform artikel 9 van het gemeentelijk klachtenreglement wordt gerapporteerd aan de gemeenteraad.

Ik had graag de verslagen ontvangen van de jaren 2015, 2016 en 2017.

Hoogachtend,

Alexander Glorieux.