Aantal militairen na de Waalse overstromingen.

Actuellement en attente d'une réponse de Ministère de la Défense, ils doivent répondre rapidement et normalement au plus tard le (Précisions).

Geachte Ministerie van Defensie,

Hoeveel militairen werden ingezet in de nasleep van de overstromingen in Wallonië die plaatsvonden op 14 en 15 juli 2021?
Hoeveel werkdagen presteerden zij en in welke periode?
Is er een nieuwe missie gepland?

Hoogachtend,
An Van Goey
0460/955414
[email address]

Ministère de la Défense

Mevrouw VAN GOEY,

Gelieve hieronder de antwoorden te willen vinden op uw vragen van 30 december 2021:

1. Hoeveel militairen werden ingezet in de nasleep van de overstromingen van 14 en 15 juli 2021? Hoeveel werkdagen presteerden zij en in welke periode?
a. In totaal werden 107 dagen gepresteerd, dit in de periode van 16 juli tot en met 5 november 2021;
b. Defensie heeft steun geleverd overeenkomstig 15.846 mandagen;
c. Defensie heeft in die periode dus gemiddeld 148 personen per dag ingezet;
d. Naast de onmiddellijke, initiële steun, heeft Defensie voornamelijk bijgedragen aan voedselvoorziening en opruimingswerken langs wegen en rivierbeddingen.

2. Is er een nieuwe missie gepland?
a. Op dit moment is er geen nieuwe missie gepland;
b. Defensie blijft echter nog steeds beschikbaar om personeel en materieel in te zetten waar nodig; de behoeften worden op federaal niveau gecentraliseerd door de CAF (Cellule d’Appui Fédérale) onder leiding van het Nationaal
Crisiscentrum (NCCN). Deze cel is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de verschillende steunaanvragen om er dan telkens de gepaste steun tegenover te stellen. Hierbij wordt de prioriteit gegeven aan de lokale en regionale
middelen. De federale middelen, waaronder die van Defensie, worden pas ingezet wanneer de lokale en regionale middelen uitgeput zijn.

Met vriendelijke groeten,

Marc THUWIS
Kabinet Defensie
Administratief en Technisch Secretariaat

Afficher les sections citées