Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'Mandaten en vergoedingen'.

 
OVERZICHT VERGOEDINGEN VERTEGENWOORDIGERS STAD EN OCMW IN VERENIGINGEN, VENNOOTSCHAPPEN EN SAMENWERKINGS- 
VERBANDEN 2016 

VERENIGING, 
ORGAAN 
VERTEGENWOORDIGER  VERTEGENWOORDIGER  VERGOEDING (aard, bruto 
VENNOOTSCHAP, 
(voordracht stad) 
(voordracht OCMW/AZ  jaarbedrag) 
SAMENWERKINGSVERBAND 
Waasland) 
AZ  Nikolaas 
AV 
 
Mike Nachtegael 
Presentiegeld 206 EUR bruto 
AZ Waasland 
AV 
 
Mike Nachtegael 
Presentiegeld 611,10 EUR bruto 
RVB 
Audio 
AV 
Carl Hanssens (eff.) 
 
0 EUR  
Audio 
AV 
Peter Buysrogge (pv.) 
 
0 EUR 
Audio 
RVB 
 
Mike Nachtegael 
700 EUR (presentiegeld + verplaat-
singsvergoeding) (4 zittingen) 
Cipal 
Adviescomité 
Carl Hanssens 
 
Nog geen vergoeding ontvangen 
want pas lid sinds 09-12-2016 
(presentiegeld bruto 102,52 EUR/ 
bijgewoonde zitting + verplaat-
singsvergoeding (2 vergaderin-
gen/jaar) 
Erfpunt 
RVB 
Annemie Charlier 
 
Presentiegeld 200 EUR bruto (4 
vergaderingen), geen verplaat-
singsvergoeding  
Intergem 
Regionaal Be-
Mike Nachtegael 
 
1.758,28 EUR bruto (presentiegeld 
stuurscomité 
+ verplaatsingsvergoeding) 
Noord 
Intergemeentelijke 
RVB 
Sofie Heyrman 
 
1.005 EUR bruto presentiegeld + 
Samenwerking Westlede 
92,12 EUR verplaatsingsvergoeding 
Interwaas 
RVB 
Lieven Dehandschutter 
 
2.023 EUR bruto presentiegeld+ 
Directiecomité 
37,10 EUR verplaatsingsvergoeding 
(17 vergaderingen) 
Interwaas 
RVB 
Carl Hanssens 
 
1.904 EUR bruto presentiegeld + 
Directiecomité   
32,73 EUR verplaatsingsvergoeding 
(16 vergaderingen) 
 

 
Interwaas 
RVB 
Christel Geerts 
 
1.547 EUR bruto presentiegeld + 
Directiecomité 
22,17 EUR verplaatsingsvergoeding 
(13 vergaderingen) 
Interwaas 
RVB 
Wout De Meester 
 
1.904 EUR bruto presentiegeld + 
Directiecomité   
19,09 EUR verplaatsingsvergoeding 
(16 vergaderingen) 
MI-WA 
RVB 
Christel Geerts 
 
6.392,53 EUR bruto presentiegeld 
 
(voorzitter) 
Directiecomité 
Hoog Overleg 
Comité en 
Comité PBW 
Polder Sinaai-Daknam 
Polderbestuur  Gaspard Van Peteghem 
 
225 EUR bruto presentiegeld (3 
vergaderingen) 
Sint-Niklase Maatschappij 
RVB (+ voor-
Marijke Henne  
 
9.895,08 EUR bruto (presentiegeld 
voor de Huisvesting 
zitter) 
+ verplaatsingsvergoeding) 
Directiecomité 
(+ voorzitter) 
TMVW 
RVB 
Lieven Dehandschutter 
 
1.606,71 EUR bruto (presentiegeld 
+ verplaatsingsvergoeding) (7 
vergaderingen) 
Vereniging van Vlaamse 
RVB  
Lieven Dehandschutter 
 
641,57 EUR (110 EUR/zitting + 
Steden en Gemeenten 
(vanuit N-VA) 
verplaatsingsvergoeding min 
bedrijfsvoorheffing)