Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'Besluit 2017_CBS_09992 College van Burgemeester en Schepenen: documenten'.