Ajouter un widget

Pour ajouter un widget pour Documenten bij GOB betreffende de transparantie van de bezoldigingen sinds 2006 voor Ukkel, Watermaal-Bosvoorde en Molenbeek, copiez et collez le code suivant dans votre page web :

Le widget ressemblera à ceci :