Ajouter un widget

Pour ajouter un widget pour Lijst van kruispunten gelegen op gewestwegen, die volgens de stad met voorrang moeten behandeld worden,, copiez et collez le code suivant dans votre page web :

Le widget ressemblera à ceci :