Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'Proc├Ęs-verbaux (incluant les interpellations) des Conseils Communaux en 2017'.