Ceci est une version HTML d'une pièce jointe à la demande d'accès à l'information 'Mandaten en vergoedingen sociale huisvestingsmaatschappij'.

Date: Fri, 17 Nov 2017 15:30:54 +0000
Subject: Re: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Mandaten en vergoedingen sociale huisvestingsmaatschappij
From: Nina Verhaeghe <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx>
To: Wet openbaarheid van bestuur vragen aan de Lakense Haard <xxxx@xxx.xxxxxxx.xx>

Beste de Lakense Haard,

Op 24 augustus 2017 vroeg ik u, in overeenstemming met de ordonnantie van 2006 over transparant bestuur, inzage in het jaarlijkse overzicht, voor elk jaar sinds 2006, van volgende gegevens:

- vergoedingen/zitpenningen (en details over het aantal zittingen)
- onkostennota's en hun rechtvaardiging
- representatiekosten
- andere voordelen in natura
overgemaakt aan de mandatarissen van uw sociale huisvestingsmaatschappij.

Ik heb er toen ook aan toegevoegd dat, indien er geen verslag is voor al deze jaren, of u mij dan de gevraagde informatie kunt sturen van de vijf laatste jaren (2012-2013-2014-2015-2016) en anders, als eerste stap, van de laatste drie jaren (2014-2015-2016).

Kunt u mij laten weten of u die vraag hebt ontvangen?
Kunt u mij laten weten wanneer ik het antwoord op deze vraag kan ontvangen?

Dank voor een spoedig antwoord,

Met vriendelijke groeten,

Nina Verhaeghe, VRT Nieuws

-----Original Message-----

Delivery has failed to these recipients or distribution lists:

[1]Wet openbaarheid van bestuur vragen aan de Lakense Haard
Microsoft Exchange has been trying to deliver this message without success
and has stopped trying. Please try sending this message again, or provide
the following diagnostic text to your system administrator.

--------------------------------------------------------------------------

Sent by Microsoft Exchange Server 2007

Diagnostic information for administrators:

Generating server: flhdom.local

[adresse email]
#550 4.4.7 QUEUE.Expired; message expired ##

Original message headers:

Received: from 81.mxout.protecmail.com (163.172.203.86) by
flhex01.flhdom.local (192.168.70.4) with Microsoft SMTP Server id 8.2.176.0;
Mon, 23 Oct 2017 16:00:26 +0200
Received: (qmail 829 invoked from network); 23 Oct 2017 14:04:01 -0000
Received: from 35.mxf.protecmail.com (HELO 35.mxf.protecmail.co)
(149.202.181.146) by 8.mxout.protecmail.com with ESMTPS (AES128-GCM-SHA256
encrypted); 23 Oct 2017 14:04:01 -0000
Received: (qmail 17728 invoked from network); 23 Oct 2017 14:04:01 -0000
Received: from crow.ukcod.org.uk. (46.43.39.106) by 35.mxf.protecmail.com
(PM MXF); 23 Oct 2017 14:04:01 -0000
Received: from mastodon.ukcod.org.uk ([46.43.39.83]:51486) by
crow.ukcod.org.uk with esmtps (TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128) (Exim
4.89) (envelope-from <[FOI #365 email]>) id
1e6dKh-0007nE-Nf for [adresse email]; Mon, 23 Oct 2017 15:03:59 +0100
Received: from foibelgium by mastodon.ukcod.org.uk with local (Exim 4.80)
(envelope-from <[FOI #365 email]>) id 1e6dKh-0003N9-Ie;
Mon, 23 Oct 2017 15:03:59 +0100
Date: Mon, 23 Oct 2017 15:03:59 +0100
From: Nina Verhaeghe <[FOI #365 email]>
To: Wet openbaarheid van bestuur vragen aan de Lakense Haard
<[adresse email]>
Message-ID: <[adresse email]>
Subject: Re: Vraag in naam van de Openbaarheid van bestuur - Mandaten en
vergoedingen sociale huisvestingsmaatschappij
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-PM-R: Q0xFQU4=
X-QB-UUID: a883a19a666f447b9bd8ccb56482ffa9
Return-Path: [FOI #365 email]
Received-SPF: None (flhex01.flhdom.local:
[FOI #365 email] does not designate permitted sender
hosts)

References

Visible links
1. mailto:[adresse email]

-------------------------------------------------------------------

Merci d'utiliser cette adresse email pour toutes les réponses à cette demande :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx

Attention : Ce message et les réponses/documents que vous écrivez seront publiés en libre accès sur internet. Notre politique en matière de confidentialité et de droits d'auteur :
http://transparencia.be/help/officers

Si vous trouvez ce service utile en tant que plateforme d'accès à l'information, pouvez-vous demander à votre webmaster de mettre un lien vers notre site à partir de la page "droit d'accès à l'information" de votre organisation ?

--------------

Gebruik dit e-mailadres voor alle antwoorden op dit verzoek.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx

Opgelet: dit bericht en de antwoorden/documenten die u aanmaakt, worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid
http://transparencia.be/nl_BE/help/officers

Als u als dienst openbaarheid van bestuur deze website nuttig vindt, kan u aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------