Dit is een HTML-versie van een bijlage bij de WOB-informatieaanvraag 'Composition des cabinets du bourgmestre et des ├ęchevins'.

Document Outline