Ajouter un widget

Pour ajouter un widget pour Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders benoemd door OCMW Watermaal-Bosvoorde sinds 2006, copiez et collez le code suivant dans votre page web :

Le widget ressemblera à ceci :