Ajouter un widget

Pour ajouter un widget pour Mandaten en vergoedingen betaald aan bestuurders die benoemd zijn door de gemeente, copiez et collez le code suivant dans votre page web :

Le widget ressemblera à ceci :